Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Tingprotokollen er publisert
tinget-stemmegivning (1).jpg

Tingprotokollen er publisert

Basketballtinget ble gjennomført 4.-5. mai 2024 på Thon Hotels Oslo Airport.

Det var god deltakelse og det deltok i alt 56 deltakagere, hvorav 48 var stemmeberettigede. Samtlige regioner og 28 basketballklubber var representert med egne delegater.  

Deltakerne i Unge Ledere, ledelsesprogrammet for unge ledere i NBBF, deltok som observatører under tinget og bidro til gode samtaler og erfaringsutveksling. Tinget fikk besøk av Sara Stokken Rott fra Idrettsstyret som påpekte betydningen av et Forbundsting og dets essensielle oppgaver, og Anders Solheim fra AntiDoping Norge som presenterte deres arbeidt i norsk basketball og verifisering av basketballklubber som Rene idrettslag. 

Basketballtinget diskutert bl.a. hele 24 forslag til lov- og reglementsendringer, samt budsjett for 2024-2025 og valg av tillitsvalgte til Forbundsstyret, komiteer og utvalg. 

 

Prokokollen fra tinget er publisert nederst på landingssiden til Basketballtinget, som  finnes her.