Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Husk påmelding til Tinget!
Fra en av avstemningene under basketballtinget på Gardermoen i 2022.
FOTO: ARILD SANDVEN
Fra en av avstemningene under basketballtinget på Gardermoen i 2022. FOTO: ARILD SANDVEN

Husk påmelding til Tinget!

Norges Basketballforbunds ting er stedet å si sin mening og være på å bestemme hva som skjer videre i norsk basket. Alle klubber med over 100 medlemmer får én representant på Tinget og må melde seg på innen 4. april for å være sikret overnatting og måltider, mens fristen for innlevering av forslag er 6. april.

Basketballtinget holdes annethvert år og møteplassen blir igjen Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen, lørdag 4. og søndag 5. mai.

Forslag som ønskes tatt opp på Tinget må være basketballforbundets styre i hende senest 6. april kl. 10.00. Forslagene skal føres inn i mal lagt ut på hjemmesiden og skal inneholde nåværende lov-/reglementstekst, forslag til ny tekst og begrunnelse.

Saksdokumentene til Tinget sendes ut senest 20. april.

Påmeldingen skal foretas på https://www.basket.no/om-nbbf/basketballtinget/ – og av hensyn til hotellreservasjonen, skal dette skje innen 4. april. Siste frist for påmelding er 19. april.

Fullmaktsskjema er på samme side under «Dokumenter» og utfylt skjema må være NBBF i hende senest 29. april.

 

Vedtar Basketplan 28

Forbundets organisasjonssjef Ragnhild Riis er også tingansvarlig og presiserer at det er viktig at klubbene stiller opp på Tinget.

– Her vedtar vi Basketplan 28 og her er jentesatsing, anlegg, mangfold, marked og kommunikasjon og flere andre temaer, forteller Riis.

Basketplan 28 er kort fortalt hva norsk basket skal arbeide med fram mot 2028.

– Det er vårt overordnede strategidokument, framtidsplanen i norsk basket. Den er laget, har vært på høring og er blitt revidert underveis. Et hovedargument for å komme på Tinget, er å være med på å legge føring for hva vi skal drive med de neste fire årene, presiserer organisasjonssjefen.

Det er også mulighet til å påvirke norsk basket ved å gå inn i forskjellige verv i NBBF i kommende tingperiode. Navn på villige kandidater meldes til valgkomiteens leder, Jeanette Haveland Antoniazzi jeanette.haveland.antoniazzi@gmail.com.