Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Søk om InkluBasket-prosjektet sesongen 2023-2024
NBBF - Inklubasket vertikal positiv.png

Søk om InkluBasket-prosjektet sesongen 2023-2024

Norges Basketballforbunds fremste prosjekt for å nå ut til barn fra lavinntektsfamilier som ikke allerede deltar i organisert idrett.

InkluBasket har mottatt kr. 900 000,- fra Bufdir for 2023,  og kr. 3 600 000,- over 3 år fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av prosjektet til fase 2 i årene 2021-2024. Inklubasket-prosjektet skaper nå aktivitet for over 1000 barn hver uke. 

Les mer om InkluBasket her.

Her finner du prosjektbeskrivelsen.

Her kan du søke om InkluBasket. Frist for å søke er Søndag 8. oktober.

Ta gjerne kontakt med Prosjektleder Henriette Goksøyr, for en prat om prosjektet og hva vi spør om i søknaden.

 

Henriette Goksøyr
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest