Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Samordnet rapportering for 2022
3mot3 2018.jpg

Samordnet rapportering for 2022

Alle idrettslag plikter å rapportere inn sine medlems- og organisasjonsopplysninger til Norges Idrettsforbund innen 30. april.

Norges Idrettsforbund henter inn medlemstall fra foregående år gjennom samordnet rapportering. Søknaden om momskompensasjon for varer og tjenester, er som tidligere år, en del av samordnet søknad og rapportering.  

 

Viktige datoer

 • 1. april 2023 – portalen for samordnet rapportering og søknad om momskompensasjon åpner.
 • 12. april 2023 – webinar for idrettslag i regi av Norges Idrettsforbund kl. 20:00-21:00. Her gjennomgås prinsippene for samordnet rapportering. Lenke til webinaret finner du ved å trykke her.
 • 19. april 2023digitalt klubbmøte i regi av Norges Basketballforbund. Særforbundsspesifikk informasjon og generell informasjon blir tatt opp.
 • 30 april 2023 – Frist for rapportering. Samordnet rapportering stenger kl. 24:00.
 • 1. juni 2023 - NIF henter ut medlems- og aktivitetstall for analyse og statistikk. NBBF henter ut tall og besvarelser knyttet til særforbundsspesifikke spørsmål.
 • 15. august 2023 – muligheten for å søke momskompensasjon på varer og tjenester avsluttes.

 

I fjor kom det endringer som blant annet effektiviserer registreringen av medlemmer i samordnet rapportering

 • Alle idrettslag må ha valgt et godkjent elektronisk medlemssystem. Les mer om hvordan bekrefte medlemssystem her.
 • Skjemaet for medlemstall er nå forhåndsutfylt. Kun betalende medlemmer blir hentet og presentert i registreringen.
 • Det er kun medlemmer som har betalt medlemskontingent som vil telles som aktive i gruppe for særidrett.
 • Excel-rapport som viser antall betalende medlemmer på klubb, allidrett og grener.
 • To nye lovpålagte roller for de idrettslag med normal lovnorm, leder kontrollutvalg og leder valgkomite.

- se nyhetssak fra 2022 angående endringene.

 

Nytt av året er registrering av øvrig aktivitet og e-sport inkludert i samordnet rapportering. 

Etter ønske fra idrettsorganisasjonene selv skal idrettslag som har aktivitet som ikke er direkte knyttet til en idrettsgren rapportere inn de medlemmene dette gjelder under «øvrig aktivitet». Dette kan f.eks. være medlemmer som driver med trim og mosjonsidrett som ikke tilhører et særforbund.

Idrettslagene skal også registrere antall medlemmer som er aktive innenfor e-sport, dersom de tilbyr denne aktiviteten.

 

NBBF etterspør følgende informasjon fra idrettslagene gjennom samordnet rapportering

 1. Har din klubb medlemmer med psykisk utviklingshemming?
 • Utviklingshemning er en samlebetegnelse for en rekke ulike diagnoser og tilstander som er knyttet til kognitive, språklige og sosiale vansker (Bufdir, 2021). Utøverne kan delta i STAR eller ordinær basket.
 1. Har din klubb medlemmer med fysisk funksjonsnedsettelse?
 • Utøvere med en nedsatt fysisk funksjonsevne spiller typisk Rullestolbasket. Å ha en nedsatt fysisk funksjonsevne kan være for eksempel tap av, eller skade på en kroppsdel eller sansefunksjon, evnen til å gå eller se etc. (Rullestolbasket/ordinær basket)
 1. Hvor mange av klubbens aktive medlemmer er 36 år eller mer?
 2. Har din klubb en representant i det lokale idrettsrådet?
 3. Har din klubb en i styret som har hovedansvar for kompetanse og utdannelse i klubben? 

 

Mer informasjon om samordet rapportering finner du på Norges Idrettsforbunds informasjonsside om ordningen. Her ligger bl.a. brukerveiledninger og utfyllende regler for rapporteringen

 

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket