Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Priser til trenere, dommere og klubber 2023
Prisvinnerne samlet etter utdelingen lørdag kveld. Fra venstre Isak Prinos (Centrum Tigers - vekstprisen), Morten Strand Myrvang (Årets trenertalent), Anthony Collins (Årets ildsjel), Inge-Aleksander Kristiansen (Centrum Tigers - jenteprisen), NBBFs generalsekretær og prisutdeler Espen A. Johansen med Johannes Feenstras pris som Årets dommerentusiast, Feenstra med NBBFs Hederstegn, Mark DiGiacomo som tok i mot Kristina Aamodt Rødningens pris som Årets unge leder, Arild Buen som tok i mot DuRell Sanfords pris som Årets topptrener, Tommy Gundersen (Årets klubbleder) og Ola Sandness (Griffen Basket - Årets nettpris).
FOTO: SIVERT RØSEID
Prisvinnerne samlet etter utdelingen lørdag kveld. Fra venstre Isak Prinos (Centrum Tigers - vekstprisen), Morten Strand Myrvang (Årets trenertalent), Anthony Collins (Årets ildsjel), Inge-Aleksander Kristiansen (Centrum Tigers - jenteprisen), NBBFs generalsekretær og prisutdeler Espen A. Johansen med Johannes Feenstras pris som Årets dommerentusiast, Feenstra med NBBFs Hederstegn, Mark DiGiacomo som tok i mot Kristina Aamodt Rødningens pris som Årets unge leder, Arild Buen som tok i mot DuRell Sanfords pris som Årets topptrener, Tommy Gundersen (Årets klubbleder) og Ola Sandness (Griffen Basket - Årets nettpris). FOTO: SIVERT RØSEID

Priser til trenere, dommere og klubber 2023

Etter mye aktivitet, gode diskusjoner og interessante innlegg ble lørdagen i Baskethelgen avsluttet med den sedvanlige middagen der årets priser til klubber, trenere og dommere ble delt ut. Også i år ble det mye heder og ære til Kristiansand Pirates og Centrum Tigers.

Prisene tildelt norske trenere, dommere og klubber, var i år som følger:

Årets trenerentusiast
Igor Ruzic, Kristiansand Pirates


Juryen la til grunn at han bruker mye tid, sprer trenergjerningen over en stor flate, har stort engasjement, er en trenerentusiast som også skaper entusiasme hos andre trenere. Juryen legger særlig stor vekt på at den nominerte er en veteran i norsk basketball og altså har vært en viktig inspirasjon og et godt forbilde i en lang årrekke.

Årets topptrener
DuRell Sanford, Ulriken Eagles

Prisen tildeles Sanford da han har hatt stor suksess med laget som han selv er trener for, men også utviklet spillere som har en fremtredende rolle både på senior- og aldersbestemte kvinnelandslag. Juryen legger særlig vekt på at resultatene er en konsekvens av godt og målrettet arbeid over lang tid.

Årets trenertalent
Morten Strand Myrvang, Sandvika/Ullern/Bærum

Til tross for ung alder har han allerede hatt seriøse oppdrag med u-landslag og BLNO-lag. Selv om han allerede er involvert i det gjeve selskap som u-landslag og BLNO, så viser han et stort ønske om å lære mer. Han er derfor også i full gang med å fullføre sin formelle trenerutdanning der han er en av deltagerne på den pågående Trener 3-årgangen.

Årets dommerentusiast
Johannes Jacobus Feenstra, Søgne Basketballklubb


Feenstra mottar prisen da han på alle måter er et symbol på lang og tro tjeneste – mer enn 50 år. Årets prisvinner er ikke bare dommer, men er også trener, har vært med å starte flere basketballklubber på Sørlandet og har vært aktivt involvert i regionstyre og dommerutvikling i en mannsalder. I en alder av 69 år er han fortsatt den aktive dommer med flest kamper på alle nivåer i lokalt seriespill.

Årets toppdommer
Viola Györgyi, Singsaker Basketballklubb


Juryen påpeker at det er et privilegium å ha en kandidat til prisen som er så fremtredende som ledestjerne og forbilde og har så mange og gjeve nominasjoner på internasjonalt toppnivå, at valget var selvfølgelig. Juryen la særlig vekt på at prisvinneren i tillegg til sin egen suksess er en inspirasjon for hele dommerstanden i Norge med sin profesjonalitet og fremtreden.

Årets dommertalent
Alexander Svendberg, OSI

Svendberg har utmerket seg i sesongen som har vært. Han er fortsatt å regne som et ungt dommertalent, men har allerede i sin unge alder oppnådd status som FIBA-dommer og utviser «et overraskende modent talent». Kollegene i juryen dro det så langt som til at si «hvis dette er starten, så er det ingen grenser for hvor det kan ende».

Årets ildsjel
Anthony Collins, Kristiansand Pirates

Collins er mannen med alle hattene. Han er kjent for å jobbe systematisk og målrettet, med økt iver for hvert år som går. Dessuten har han deltatt i klubben i en årrekke med flere forskjellige oppgaver som trener og styreleder. Han setter klubben foran seg selv, og legger inn innsatts der innsatsen trengs mest.

Årets klubbleder
Tommy Gundersen, TNT

I begrunnelsen står det blant annet at Tommy vært leder i klubben siden oppstart for mer enn 20 år siden. Han brenner for utvikling av spillere, trenere og klubb. I tillegg til lederrollen er han aktiv som trener for yngre lag og bidrar som en ressursperson både lokalt, regionalt og på forbundsnivå. Han er flink til å engasjere og delegere ansvar. Han jobber systematisk, inkluderende og har ofte nye tanker og ideer.

 

Årets nettpris
Griffen Basket


Griffen Basket er en ung klubb som har vist sin tilstedeværelse det siste året. Gjennom god digital tilstedeværelse har klubben økt på medlemssiden og blitt en etablert klubb. En god hjemmeside er essensielt for god klubbdrift, og de har løftet nettsiden til en brukervennlig side som setter et godt eksempel for andre klubber. Klubben har en god tilstedeværelse på sosiale medier, med relevant info for medlemmer og spennende innhold for alle


Årets vekstpris
Centrum Tigers
Klubben hadde i utgangen av 2021, 361 aktive medlemmer, hvorav 244 var barn og ungdom. Klubben har definert sin hovedoppgave til å drive målrettet aktivitets-, anti vold- og integrerings-arbeid blant barn, unge og voksne i Grünerløkka og storbyen Oslo generelt.

 De har arbeidet godt med flere prosjekter og aktivitetstilbud til barn og unge i sitt lokalområde.

 

Årets jentepris

Centrum Tigers
Klubben hadde i 2021 hele 65 aktive jenter i alderen 0-19 år, hvorav 39 av disse er barn mellom 6-12 år. Klubben er kjent for sitt unike og inkluderende klubbmiljø og jobber proaktivt med rekruttering og ivaretagelse av jenter.   

For eksempel har klubben søkt og mottatt støtte til et eget jenteprosjekt som har handlet om å legge til rette for et sosialt miljø for jenteutøverne, klatring, bowling, pizzakvelder, egne treningsdrakter og baller, samt utdanning av kvinnelige trenere og dommere.  

Vinneren av årets jentepris har hatt en betydelig økning i aktive kvinnelige medlemmer. Økningen fra 2021-2022 har vært til registrerte 36 nye jenter i alderen 0-19 år. Totalt hadde klubben i utgangen av 2022 registrert 101 jenter i alderen 0-19 år.  

 

Årets unge leder
Kristina Aamodt Rødningen, Sandvika

Juryen påpeker at Kristina er flink til å engasjere og se de som er rundt seg, har god organisasjonsinnsikt og evne til å ta ansvar. Hun jobber for et inkluderende og sosialt miljø, og er aktivt med på å skape god aktivitet. Vinneren sitter med verv som hovedtrener, sportslig leder i klubben, assistenttrener og har også bidratt som assistenttrener på landslag.