Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / NBBF Unge Ledere: Ungdom Engasjeres i Idrettsledelse
ungdomsutvalg.jpg

NBBF Unge Ledere: Ungdom Engasjeres i Idrettsledelse

Norges Basketballforbund lanserer et spennende lederprogram for unge ledere i alderen 18-26 år. "NBBF Unge Ledere" er et initiativ som har som mål å utruste deltakerne med verdifull innsikt i frivillig arbeid innen idretten og inspirere dem til å påta seg lederansvar i sine respektive klubber.

Lederprogrammet består av fem samlinger, hvorav de tre første vil være digitale møter i november, januar og mars. De to siste samlingene vil være fysiske samlinger knyttet til Basketballtinget 2024 og Baskethelgen i 2024. Som del av programmet vil deltakerne få muligheten til å delta aktivt i planleggingen av regionale eller nasjonale arrangementer i regi av NBBF, og dermed få verdifull innsikt i organisasjonens arbeid.

 

Det er kun 10 plasser i programmet. NBBF oppfordrer alle interesserte ungdommer i aldersgruppen til å søke om deltakelse. For å kunne delta på lederprogrammet må man være medlem i en klubb, og aktiv i klubbens daglige drift, i tillegg til å være i aldersgruppen. Søknadsfristen er satt til 30. september 2023.

 

Lederprogrammet ble offisielt lansert under Baskethelgen 2023, og selve programmet vil starte opp i november. Dette er en spennende mulighet for unge basketballentusiaster i Norge til å engasjere seg og utvikle sine lederegenskaper innen idretten. Lederevner er en etterspurt egenskap i arbeidslivet og denne muligheten gir de unge lederne en arena for å utvide sitt repertoar, samt pynte på egen CV.

 

For mer informasjon og søknadskjema, trykk her.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Akrem Dagnew

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Sports- og utdanningskonsulent

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.