Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Nå utlyser vi InkluBasket Sommer
NBBF - Inklubasket vertikal positiv.png

Nå utlyser vi InkluBasket Sommer

InkluBasket-prosjektet har mottatt ekstra midler til aktivitet, derfor lyser vi nå ut InkluBasket Sommer.

Klubber som allerede deltar i prosjektet, kan søke om midler til å videreføre InkluBasket frem til skoleslutt. I tillegg kan både nye og eksisterende klubber søke om å få gjennomføre lokal basketaktivitet i sommerferien.

Målgruppen til InkluBasket-prosjektet er barn fra lavinntektsfamilier, og har som hensikt å få flere inn i organisert basketaktivitet hvor en lærer seg mange nyttige verktøy. Mange barn i målgruppen er hjemme i sommerferien og vi ønsker å gi dem et tilbud og et sted å være.

Kriterier for InkluBasket Sommer:

  • Basketballaktivitet
  • Matservering
  • Tilbud fra 10-15 hver dag i minimum 5 dager. Gjerne fritid mellom øktene hvor barna kan henge og bli bedre kjent.
  • Trenere må ha godkjent trenerkompetanse iht. kompetansekrav for trener NBBF prosjekter.
  • Ungdommer i klubben/unge trenere som instruktører.
  • Noe kamp/konkurranse
  • Gratis deltakelse for barna
  • Klubben må ha gjennomført kurset Trygg på trening før arrangementet.

Klubbene kan søke om støtte på inntil kr. 60.000, - til å gjennomføre InkluBasket Sommer.

Vi ønsker å vite hvordan dere vil legge opp dagene, når dere planlegger arrangementet, hvor mange dere tror vil delta, hvem som er ansvarlig for aktiviteten i klubben, og hvordan dere vil kontakte og følge opp lokale trenere/instruktører. Vi oppfordrer klubbene til å bruke unge lokale trenere/instruktører.

Målet for InkluBasket Sommer er å gi alle barn i lokalmiljøet muligheten til å delta i verdens beste idrett, gratis. Vi ønsker å rekruttere flere InkluBasket-barn inn i klubbene, og dette er en super mulighet for barna å bli bedre kjent med basketball og klubben.

Klubber som allerede deltar i InkluBasket-prosjektet kan søke om å forlenge aktiviteten frem til skoleslutt, med støtte på inntil kr. 40.000, -. (OBS! Egen søknad)

Søknadsfrist InkluBasket Sommer 30.04.23

Les mer om InkluBasket og søk her. (Du finner søkeknappen nederst på siden)