Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Mer aktivitet med EB-fondet
EBF toppsidebilde basket.no-01.png

Mer aktivitet med EB-fondet

EasyBasket-fondet støttet syv klubber med sine prosjekter sesongen 22/23 og har åpnet for ny søknadsrunde for 23/24.

Våren 2019 ble EasyBasket-fondet opprettet av NBBF som en tilskuddsordning til klubber som har gode aktiviteter eller prosjekter rettet mot EasyBasket-segmentet. EasyBasket-fondet skal tildele midler til klubber med stort potensiale innenfor EasyBasket segmentet, herunder tre momenter som vektlegges: 

  • Geografi - klubben tilhører et område hvor den er godt posisjonert for å utvikle EasyBasket-aktivitet 
  • Situasjon - klubben har en nå-situasjon som tilsier at tildeling av midlene vil gi en sterk positiv effekt på klubbens mulighet til å utvikle seg 
  • Plan - klubben har en god plan for gjennomføring av sin EasyBasket-aktivitet  

 

EasyBasket-fondet for 2023/2024 er utlyst og åpent for søknader til kompetanseutvikling og/eller rekrutteringsprosjekter i klubb rettet mot EasyBasket segmentet. Fristen for å søke EB-fondet 23/24 er 30. mai 2023. Her er mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen.  

 

EB-fond prosjektene skal innfri NBBFs kompetansekrav for trenerne som deltar i prosjekter som er tildelt midler fra NBBF. Det betyr at alle trenerne i prosjektene innehar Trener EasyBasket kompetanse fra NBBF. Klubbene skal også innfri kravene om å gjennomføre e-kurset Rent Idrettslag i klubben, arrangere en EasyBasket-kveld for deltakerne i klubben, samt levere planer, budsjett og rapporter på aktiviteten i prosjektene.