Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Nominer årets klubb, dommer og trenerpriser 2022
IMG_8254.jpg

Nominer årets klubb, dommer og trenerpriser 2022

NBBF ønsker innspill fra miljøet til aktuelle kandidater og klubber til årets klubbpriser, trenerpriser og dommerpriser. Årets vekstpris og jentepris blir tildelt ut fra samordnet rapportering, mens de resterende klubbprisene blir tildelt av en jury. Hvert år opprettes det en representativ jury, bestående av representanter fra klubbene. Årets nettpris har tidligere kun vært for klubber i nasjonal serie, men inkluderer nå alle klubbene tilknytte Norges Basketballforbund. Nytt i år er prisene; Årets Dommertalent, Årets Dommerentusiast, Årets Trenertalent . Frist for å nominere kandidater er 20. august 2023.

Klubbprisene som deles ut under Baskethelgen

Årets unge leder - tildeles en person i alderen 15 – 26 år, som er en god representant for ungdommene og utfører målrettet arbeid i sitt miljø. Lederen jobber for et inkluderende og sosialt miljø, og er aktivt med på å skape økt aktivitet og rekruttering. Lederen har gjerne en rolle som ungdomsrepresentant eller lignende verv i et klubbstyre. Som årets unge leder, har vedkommende vist engasjement og pågangsmot i sitt arbeid. Lederen er flink til å engasjere og se de som er rundt seg, har god organisasjonsinnsikt og evne til å ta ansvar.

 

Årets klubbleder – tildeles den klubblederen som har vist utholdenhet og målrettethet i sitt arbeid over tid. Vi er her ute etter en klubbleder som har jobbet systematisk, som har klart å få med seg «de andre» i et planmessig strategisk arbeid, som kan vise resultater i medlemsutvikling og trivsel (synkende frafall) i «sin» klubb.

 

Årets ildsjel - tildeles en person uansett posisjon i klubben, som har gjort en betydelig innsats for sin klubb og nærmiljø. Prisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse til en person som har vist et stort engasjement og innsats for basketball over mange år, og som bidrar til at klubben «får en enklere» hverdag.

 

Årets vekstpris – tildeles den klubben som har økt mest i medlemsmasse fra 2021-2022. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering, idrettens rapporteringssystem.

 

Årets jentepris – tildeles den klubben som har størst vekst i antall jentespillere under 20 år fra 2022-2023. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering. 

 

Årets nettpris – tildeles den klubben som er best på hjemmeside og sosiale medier. (Fra 2016-2018 var prisen kun for klubber i nasjonal serie, fra 2019 gjelder prisen for alle klubber tilknyttet NBBF.)

 

Årets Dommerpriser som deles ut under Baskethelgen

 

Årets Dommerentusiast 
Ikke alle dommere er like profilerte nasjonalt, men mange legger likevel ned en betydelig innsats som er helt avgjørende for basketball lokalt. Disse hedres under kategorien «Årets Dommerentusiast».

Årets Toppdommer 
Prisen skal gå til en dommer med dokumenterte resultater/prestasjoner/nominasjoner på elitenivå (nasjonal toppserie eller internasjonalt).

Årets Dommertalent 
Her ser vi etter dommertalenter som i kraft av sitt virke har dokumentert en sannsynlig fremtid som norsk elitedommer. For å bli vurdert i denne kategorien må man ikke ha passert 30 år. 

 

Årets Trenerpriser som deles ut under Baskethelgen

 

Årets Trenerentusiast 

Ikke alle trenere er like profilerte nasjonalt, men mange legger likevel ned en betydelig innsats som er helt avgjørende for basketball lokalt. Disse hedres under kategorien «Årets Trenerentusiast». 

 

Årets Topptrener 

Prisen skal gå til en trener med dokumenterte resultater på elitenivå (klubblag eller landslag). 

 

Årets Trenertalent 

Her ser vi etter trenertalenter som i kraft av sitt virke har dokumentert en sannsynlig fremtid som norsk topptrener. For å bli vurdert i denne kategorien må man ikke ha passert 30 år. 

 

 

Nominer kandidatene via denne Lenken. Frist for nominasjon er 20. august 2023. 

Informasjon om  baskethelgen finner du her