Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Tingpapirene til Basketballtinget
Dommerklubb.jpg

Tingpapirene til Basketballtinget

Basketballtinget er NBBFs høyeste myndighet og avholdes 7. - 8. mai. 2022.

Tingpapirene til det 36. ordinære Basketballtinget:

 

Valgkomiteens innstilling blir publisert i et tilleggsdokument på NBBFs digitale flater og sendt ut på epost til klubbene.

Eventuelle kommentarer fra NBBF Lovkomité til lov- og reglementsendringsforslagene, sendes ut som et tilleggsdokument.

 

Basketballtinget gjennomføres fysisk på Thon Hotell Oslo Airport 7. – 8. mai 2022 og tingpapirene vil ikke bli delt ut i papirversjon.

 

På følgende underside er informasjon om tinget og dokumenter er tilgjengelig: https://www.basket.no/om-nbbf/basketballtinget/ 

 

Spørsmål til Basketballtinget og/eller tingpapirene kan rettes til Organisasjonssjef i NBBF Ragnhild Riis ved Ragnhild.Riis@basket.no