Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Nytt forbundsstyre og komiteer skal velges på Basketballtinget i mai 2022
Basketballtinget 2022 artikkelbilde.png

Nytt forbundsstyre og komiteer skal velges på Basketballtinget i mai 2022

Valgkomiteen i Norges Basketballforbund ber med dette om forslag til kandidater til det neste basketstyret og til komiteverv. Det skal velges et nytt styre og nye komiteer på basketballtinget på Thon Hotel Oslo Airport 7.–8. mai 2022.

Valgkomiteen består av Ellen Hamremoen, Kurt-Ali Ouakkaha Størseth og undertegnede med Ingri Reithaug som møtende og fullt deltakende vararepresentant.

 

Nå vil det skje to prosesser samtidig. For det første ber komiteen med denne artikkelen regioner og klubber om forslag til kandidater både til basketstyret og til komiteverv. Samtidig starter valgkomiteen arbeidet med å intervjue det sittende styret.

 

Regioner og klubber som har forslag til kandidater, bes sende disse til ett av medlemmene i valgkomiteen.

Lenke til kontaktinfomasjon: VALGKOMITEEN

Valgkomiteen behandler informasjonen konfidensielt.

 

Lars Olav Sparboe, Leder av valgkomitéen