Komitéer

Her finner du informasjon om NBBFs komiteer

Jan Korshavn
 

Jan Korshavn

Leder, dommerkomiteen

E-post: korshavn@basketballdommer.com
Mobil: 900 51 880

Linda Evensen
 

Linda Evensen

Medlem, dommerkomiteen

E-post: lindaevensen4@gmail.com
Mobil: 936 28 323

Kjell Løvold
 

Kjell Løvold

Medlem, dommerkomiteen

E-post: kjell.lovold@gmail.com
Mobil: 950 35 404

Joacim Holter
 

Joacim Holter

Leder, sanksjonskomiteen

E-post: jh@hrn.no
Mobil: 400 59 040

Håvard Helstrup
 

Håvard Helstrup

Medlem 1, sanksjonskomiteen

E-post: haavard.helstrup@ift.uib.no
Mobil: 986 89 936

Per Kristian Larsen
 

Per Kristian Larsen

Medlem 2, sanksjonskomiteen

E-post: larsenpk@gmail.com

Karina Messel
 

Karina Messel

Vara leder, sanksjonskomiteen

E-post: karmames@online.no
Mobil: 925 13 954

Siri Strømme
 

Siri Strømme

Varamedlem 1, sanksjonskomiteen

E-post: siribrakken@gmail.com

Hugo Henstein
 

Hugo Henstein

Leder, apellkomiteen

E-post: hugo.henstein@hotmail.com
Mobil: 995 20 032

Pernille Arneberg Børset
 

Pernille Arneberg Børset

Medlem 1, apellkomiteen

E-post: pb@mediebedriftene.no

Hjørdis Steinsvik
 

Hjørdis Steinsvik

Medlem 2, apellkomiteen

E-post: hjordissteinsvik@gmail.com
Mobil: 986 84 114

Martin Bryn
 

Martin Bryn

Vara leder, apellkomiteen

E-post: martin.bryn@live.com

Arne Fjellstad
 

Arne Fjellstad

Varamedlem 1, apellkomiteen

E-post: a.fjell@online.no

Christine Madsen
 

Christine Madsen

Varamedlem 2, apellkomiteen

E-post: christine.madsen@gmail.com

Helge Gullaksen
 

Helge Gullaksen

Leder, kontrollkomiteen

E-post: helge.gullaksen@afconsult.com
Mobil: 995 39 490

Fredrik Hannestad
 

Fredrik Hannestad

Medlem, kontrollkomiteen

E-post: fredrik.hannestad@norpr.no

Eva Male Davidsen
 

Eva Male Davidsen

Medlem, kontrollkomiteen

E-post: evamale66@gmail.com

Siri L. Andersen
 

Siri L. Andersen

Varamedlem 1, kontrollkomiteen

E-post: siri.laegreid@gmail.com
Mobil: 971 74 438

Hans Erik Prestårhus
 

Hans Erik Prestårhus

Varamedlem 2, kontrollkomiteen

E-post: hans.erik.prestarhus@if.no
Mobil: 941 35 950

John Hammervoll
 

John Hammervoll

Leder, lovkomiteen

E-post: john.hammervoll@hammervollpind.no
Mobil: 229 44 000

Henriette Goksøyr
 

Henriette Goksøyr

Medlem, lovkomiteen

E-post: hgoksoyr@gmail.com
Mobil: 995 64 645

Ikke lenger endel av lovkomiteen etter at hun ble ansatt i NBBFs administrasjon

Sturla Sand
 

Sturla Sand

Medlem, lovkomiteen

E-post: sturla7@hotmail.com
Mobil: 464 41 811

Per Tøien
 

Per Tøien

Leder, valgkomiteen

E-post: per.toien@idrettsforbundet.no
Mobil: 419 00 010

Ingvild Sanford
 

Ingvild Sanford

Medlem, valgkomiteen

E-post: sofienorge41@hotmail.com

Geir Schønberg
 

Geir Schønberg

Medlem, valgkomiteen

E-post: geir.schonberg@gmail.com
Mobil: 911 72 796

Anita Lervik
 

Anita Lervik

Varamedlem, valgkomiteen

E-post: anitabbl@hotmail.com

Helle Cecilie Stokke
 

Helle Cecilie Stokke

Leder, hederstegnkomiteen

E-post: hcstokke@online.no
Mobil: 913 35 813

Jeanette Antoniazzi
 

Jeanette Antoniazzi

Medlem, hederstegnkomiteen

E-post: jeanette.haveland.antoniazzi@gmail.com
Mobil: 934 47 002

Ørjan Sandvik Hansen
 

Ørjan Sandvik Hansen

Medlem, hederstegnkomiteen

E-post: orjan@trobud.no