Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Idrettslag får strømstøtte!
basketiskolen.jpg

Idrettslag får strømstøtte!

Norges Idrettsforbund melder om en nasjonal støtteordning for idrettslag med høye strømkostnader, som skal kompensere for skyhøye strømpriser.

Regjeringen besluttet 18. januar å innføre en nasjonal støtteordning for idrettslag og frivillige organisasjoner med høye strømkostnader. Ordningen vil gjelde fra desember 2021 til mars 2022. 

Støtteordningen skal dekke 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt. Den vil være et viktig tilskudd for å opprettholde idrettsaktiviten. 

Strømstøtten til frivillige organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger. Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for idrettslagene.

Kultur- og likestillingsdepartementet vil komme tilbake med ytterligere detaljer rundt innretningen på tilskuddsordningen.

 

Informasjonen er hentet fra idrettsforbundet. Se hele nyhetssaken på idrettsforbundets hjemmeside her.