Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Basketballtinget 2022
NBBF Basketballtinget 2022.jpg

Basketballtinget 2022

Tingprotokoll fra Basketballtinget som ble gjennomført 7. - 8. mai 2022 er ferdigstilt.

Det 36. ordinære Basketballtinget ble gjennomført på Thon Hotel Oslo Airport 7. - 8. mai 2022. Det var totalt 48 stemmeberettigede tilstede av totalt 56 deltakere inkludert dirigent. Basketballtinget gjennomføres hvert andre år.

Tingprotokoll fra Basketballtinget 2022 er ferdigstilt og finnes her. 

For mer informasjon om Basketballtinget, se egen side her