Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Basketballtinget 2022
Basketballtinget 2022 ny.jpg

Basketballtinget 2022

Det viktigste møtepunktet i vår organisasjon, det 36. ordinære Basketballtinget, arrangeres 7.-8. mai på Thon Hotel Oslo Airport.

Basketballtinget 2022 er den viktigste møteplassen for å kunne påvirke kursen i norsk basketball. Basketballtinget er NBBFs høyeste myndighet og legger føringer for økonomiske disposisjoner og satsingsområder de neste årene. 

I år blir tinget gjennomført fysisk 7.-8. mai 2022 på Thon Hotel Oslo Airport. Vi benytter møtetjenesten GoPlenum og deltakerne mottar invitasjon til opplæring i forkant av tinget. 

Det er etablert en egen side på basket.no for basketballtinget. Her publiseres relevant informasjon og dokumenter fortløpende. Basketballtinget 2022 streames live. Mer informasjon om hvor du finner streamen, blir publisert på temasiden på basket.no.

 

Forslag som ønskes tatt opp på tinget må være styret i hende senest 07. april 2022 jfr. NBBFs lov § 14 (2). Forslagene skal føres i mal for innkomne saker, som ligger under dokumentertemasiden for tinget, og skal inneholde lov-/reglementstekst, forslag til ny lov-/reglementstekst og begrunnelse. Forslag sendes til basket@basket.no

 

Saksdokumenter til tinget sendes ut og legges ut på temasiden senest 24. april 2022. 

 

Valgkomiteen har startet opp sitt viktige arbeid. Dersom dere
har kandidater som er villige til å ta et verv i NBBF for kommende tingperiode, så meddel dette til Valgkomiteen ved Lars Olav Sparboe.

Følgende dokumenter følger med innkallingen og er også tilgjengelig på temasiden. Det er også sendt per epost til epostadresser lagret av klubbene selv i SportsAdmin, regionsstyrene, forbundsstyret og utvalg. Frister som innsending av forslag, fullmakt og påmelding er beskrevet i de vedlagte dokumentene.

INNKALLING

FULLMAKTSKJEMA

VEILEDER FOR FORSLAG TIL LOV- OG REGLEMENTSENDRINGER

MAL FOR INNKOMNE SAKER

NBBFs Lov og reglement vedtatt av basketballtinget 2020

 

Påmelding

Vi viser til NBBFs lov § 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett, om hvem som er møteberettiget og forslagsrett. Påmelding til basketballtinget gjøres via denne lenken. Vi ber om påmelding innen 7. april 2022, av hensyn til hotellreservasjonene. Legg merke til fristen for avmelding på to uker før tinget, for å unngå å bli belastet for overnatting og deltakelse. 

Følg med på tingsiden, den vil oppdateres fortløpende: BASKETBALLTINGET

 

For spørsmål ta kontakt med:

Påmelding/praktisk organisering/lov- og reglementsendringsforslag etc.:

Organisasjonssjef Ragnhild Riis 

Ragnhild.Riis@basket.no / tlf. 94 47 48 48

 

Overordnet ansvar:

Generalsekretær Espen A. Johansen

Espen.Johansen@basket.no / tlf. 458 76 123