Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Basketaktivitet arrangeres nå som normalt igjen!
Foto: Marianne Maja Stenerud
Foto: Marianne Maja Stenerud

Basketaktivitet arrangeres nå som normalt igjen!

Med lettelsene fra regjeringen mandag 1. februar legges NBBFs veileder for basketballaktivitet bort for denne gang. Breddebasket fra EasyBasket til og med senior avvikles nå som normalt. Det er ikke publikumsbegrensninger, men der meter ikke kan overholdes er det munnbindpåbud.

Endelig kan basketaktiviteten i Norge gå som normalt! Det er fortsatt mange seriekamper å se frem til, og med vedtaket fra NBBFs styre om å forlenge seriesesongen, er målet at alle planlagte kamper denne sesongen skal spilles!

For klubbene og lagene gjelder nå at det kan trenes og spilles med kontakt i alle aldersgrupper i både bredde og elite. Det er ikke lenger antallsbegrensninger på publikum, men der det ikke kan overholdes en meter avstand gjelder fortsatt munnbindpåbud hvis det ikke er faste tilviste plasser. Er det faste tilviste plasser og man sitter på sin plass hele tiden kan påbudet om munnbind og en meters avstand ses bort fra.

I og med at publikumsbegrensningen nå tas bort, vil NBBFs adgangskort til kamper igjen gjelde som normalt.

Hold utkikk i MinBasket-appen så dere får med dere alle omberamminger av kamper!