Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Aktive i norsk basket må kjenne reglement om kampfiksing og betting
Dommer.png

Aktive i norsk basket må kjenne reglement om kampfiksing og betting

Norges Basketballforbund er som særforbund underlagt NIF og FIBA forpliktet til å følge og følge opp NIFs og FIBAs lovgivning som gjelder kampfiksing og betting. All form for kampfiksing er naturligvis forbudt. Men som aktive utøvere i norsk idrett, må norske basketballspillere også sette seg inn i hva de har og ikke har lov til å spille om penger på.

Visste du for eksempel at du risikerer utestengelse fra FIBA hvis du som er aktiv spiller, spiller på basketballkamper, uansett i hvilken basketturnering i verden du spiller på, så vel internasjonale landskamper som lokale turneringer og ligaer? Eller visste du at du risikerer utestengelse fra all norsk idrett hvis du spiller på andre kamper i egen turnering? Moralen er enkel: Hold deg unna pengespill på absolutt all basketball.

 

Enhver form for manipulasjon av resultater i norsk idrett er forbudt og definert som kampfiksing. Dette er naturligvis strengt forbudt, og vil bli straffet i henhold til NIFs lov.

Å sette veddemål på resultater i norsk idrett er tillatt, men regulert av lovverk. Det er viktig å merke seg at norske idrettsutøvere, inkludert basketballspillere og øvrig støttepersonell i norsk basket, er omfattet av regelverket, og at det ikke kun gjelder for de personene som står på banen. De som er definert som «deltakende» kan like gjerne være trenere, lagkontakter, eller andre som i kraft av sin posisjon eller tilknytning har tilgang til informasjon som gir dem en urettmessig fordel (innsideinformasjon) når det spilles om penger på idrettsresultater.

Dersom man blir kontaktet og gitt et tilbud om å delta i urettmessig pengespill (for eksempel invitert til å dele informasjon eller tilbudt informasjon) er det også straffbart å ikke rapportere dette, selv om man velger å takke nei. Det er også straffbart å ikke samarbeide med de organisasjonsledd i idretten som undersøker mulige brudd på bestemmelsene. 

Alle aktive i norsk basket; spillere, trenere, foreldre, klubbledere, og andre som har aktive roller i norsk basket oppfordres på det sterkeste til å sette seg inn i reglene som gjelder for dette. De finnes i sin helhet under NIFs lov §11-20-3.

På FIBAs Internal Regulations finner man også de internasjonale reglene om betting og kampfiksing som gjelder vår idrett spesielt. Punktene 147, 148 og 151 er viktige å få med seg her.

Norges Basketballforbund har temasider for Antidoping og kampfiksing, som aktive i norsk basket bør kjenne til. Varsling av forhold som kan være brudd på bestemmelsene gjøres på Lotteristiftelsens varslingsside.