Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Workshop om rekruttering av unge ledere, trenere og dommere.
NBBF Sverresborg - trenere.jpg

Workshop om rekruttering av unge ledere, trenere og dommere.

NBBF inviterer til digital workshop 11. mai kl. 19:00-21:00.

Sverresborg IF Hoops vil presentere hvordan de jobber med å rekruttere, utvikle og ivareta sine dommere, trenere og unge ledere i klubben. Klubben har inneværende sesong jobbet aktivt med ivaretagelse av egne trenere. Sverresborg Hoops har 20 trenere, der 6 av dem er mellom 15-20 år. Klubbens deltakelse i klubbutviklingsprosjektet har vært med på etableringen av faste trenermøter. Våren 2021 har de gjennomført fire trenermøter, der ett møte var kun for yngre trenere.

Sverresborg Hoops, med sine 214 medlemmer har ca. 30 aktive dommere som er utdannet de siste årene. Forrige sesong, 2019/2020, deltok 11 av klubbens dommere på kamplederkurs og 3 ble godkjente regionsdommere. Klubbens langsiktige arbeid for rekruttering og utvikling av dommere har også ført til utviklingen av forbundsdommeren Alexander Reiertsen.

Hør mer om hvordan klubben jobber strukturert med utviklingen av ungdommene i klubben på workshopen.

 

Agenda

  • Introduksjon
  • Presentasjon fra Sverresborg IF Hoops
  • Gruppearbeid og erfaringsutveksling
  • Oppsummering i plenum

 

Påmelding til workshop og digitale møteplasser i regi av NBBF, gjøres via denne lenken.

NBBF inviterer også til følgende workshop om rekruttering av frivillige i klubb, 26. mai 2021 kl. 19:00-21:00. Les mer om digitale møteplasser rettet mot klubbdrift her.