Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Planlegging av trenerkompetanse
Gimle-Audun-timeout.jpg

Planlegging av trenerkompetanse

For klubber som har lag i de yngste seriespillklassene, helt ned til U13, er det nå på tide å begynne å skaffe seg en oversikt over klubbens trenerkompetanse, og hva som er det fremtidige behovet. For lag som skal delta i UNM i kommende år er det krav til formell trenerkompetanse, og dette må klubbene ta med i en langsiktig planlegging.

For lag som skal delta i U16NM er det krav til at trener har Trener 1-kompetanse. For U19NM er det Trener 2. Begge kursene har et løp på et år, hvilket betyr at både klubber og trenere må planlegge i god tid hvis man ser at man har grupper som kanskje kan aspirere til UNM-spill om noen år.

Norgesmesterskapene skal være gjeve konkurranser å delta i. Derfor er det bra at det er en kvalitetssikring av trenerkompetansen i disse konkurransene. Det krever imidlertid at klubbene i god tid forbereder seg på at de skal ha grupper med. Dette kan naturligvis gjøres på flere måter. Det er ikke sikkert at det er én trener som skal følge en gruppe hele veien. Det kan like gjerne være at lag bytter trenere når de kommer til forskjellige aldre. Men det er hvordan klubbene løser dette de må ta stilling til, planlegge for og budsjettere for. – Det er viktig å få dette budskapet ut nå, sier sports- og utdanningskonsulent Kevin Juhl-Thomsen i NBBF. – Fordi det må budsjetteres og planlegges er det viktig at klubbene får det med seg før årsmøtene i første kvartal av 2022, presiserer han.

trenertrapp.png

Fra slutten av januar vil de første basketklubbene i Norge begynne å avholde sine årsmøter. Før den tid bør de ha tatt stilling til hva som skal budsjetteres av kursing og videreutdanning for sine trenere. – I det lag begynner å komme inn i U16 og U19 blir behovet for langsiktighet større, sier sportssjef i NBBF Brent Hackman. – Det er viktig å først og fremst utdanne trenere, men selvsagt også å beholde dem. 

Mer om kravene til trenerlisens kan du lese her.