Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Innkalling til Minitinget 2021
Minitinget 2021 artikkelbilde.png

Innkalling til Minitinget 2021

Minitinget avholdes digitalt lørdag 20.03.21 kl. 10.00-11.30. På grunn av gjeldende smitteverntiltak og usikkerhet om muligheter for gjennomføre møter fysisk mot slutten av mars blir det digitalt Miniting i år.

Jmf. NBBFs lov §21(6) innkalles det til Miniting:

(6) Innen utgangen av mars det år det ikke avholdes Basketballting skal Forbundsstyret innkalle til et møte bestående av Forbundsstyret, administrasjonen og 2 – to – representanter fra hver region. Regionene dekker utgiftene for egne representanter.
Representanter for klubbene i BLNO kvinner og BLNO menn deltar etter samme
bestemmelser som for ordinært Basketballting, og dekker sine egne utgifter. Dette møtet skal behandle regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år. Budsjettet skal bygge på den budsjettrammeplan som er vedtatt for 2-års perioden.

 

Saksunderlag publiseres senest to uker før Minitinget. 

Lenke til det digitale møterommet tilgjengeliggjøres direkte til de møteberettigede.

 

Samleside for: Basketballtinget og Minitinget 

 

Spørsmål kan rettes til:  

Espen Andrè Johansen
Espen Andrè Johansen
Generalsekretær