Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Mentorprogram for kvinnelige trenere.
FIBA "Her World, Her Rules".
FIBA "Her World, Her Rules".

Mentorprogram for kvinnelige trenere.

NBBF har fått støtte av FIBA prosjektet «Her World, Her Rules» og søker nå etter deltakere.

«Her World, Her Rules» prosjektet har som mål å promotere jenter og kvinner i basketballaktivitet i hele Europa.  

NBBF hadde opprinnelig planlagt et prosjekt rettet mot kvinnelige trenere med oppstart under Den Lille Trenerhelgen 2020. Se nyhetssak fra 15. mai 2020. På grunn av koronasituasjonen ble prosjektet utsatt, med oppstart i februar 2021.   

Gjennom mentorprogrammet ønsker NBBF å gi kvinnelige trenere mulighet til å utvikle seg. Den overordnede målsettingen for programmet er å øke andelen og kompetansen til kvinnelige trenere i norsk basketProgrammet er en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av organisasjonen.  

Videre skal programmet legge til rette for en optimal samarbeidsrelasjon mellom adept (den som mottar mentoring) og mentor. Mentors oppgave er å hjelpe og støtte adept i egen læring for å utvikle ferdigheter, øke prestasjoner og maksimere sitt potensial.     

 

Mentorprogrammet består av 

 • Informasjonsmøte åpent for alle 17. februar 2021 kl. 18:00-19:00.
 • Seminar for adepter (bli kjent, bygge nettverk, forventningsavklaring, mål etc.) 02. mars 2021 kl. 19:00-21:00.
 • Seminar for mentor (bli kjent, bygge nettverk, rolleavklaring, verktøy etc.) 03. mars 2021 kl. 19:00-21:00. 
 • Seminar for mentor og adept 07. april 2021. 
 • Avslutningsseminar 27. april 2021. 
 • 5 arbeidsmøter mellom adept og mentor under programmet. 

 

Hva får en mentor igjen for å delta i programmet:    

 • Større forståelse for egen trenerrolle og økt tydelighet i rollen.    
 • Bidra til andres utviklingsprosess. 
 • Bevisstgjøring av verdierknyttet til trenerrollen. 
 • Bedre forståelse av organisasjonene, både NBBF og klubb. 
 • Økt forståelse for behovene, ønskene og motivene til andre i organisasjonen.    
 • Utvikling gjennom det å være mentor, bl.a. forbedre egne kommunikasjonsferdigheter. 
 • Mottar et honorar på kr. 4.500 for gjennomført oppdrag

 

Hva får adept igjen for å bli med i programmet:    

 • Økt fokus  og hjelp med prioriteringer av oppgaver og gjøremål.    
 • Større nettverk. 
 • Større selvtillit og økt trygghet.    
 • Hjelp til forberedelse av mer krevende oppgaver    eller lederoppgave.    
 • Emosjonell støtte.    
 • Økt etisk bevissthet.  
 • Bli bedre kjent med seg selv.    
 • Bedre utførelseav trenerrollen. 

 

Delta uforpliktende på informasjonsmøte 17. februar for mer informasjon. Søknadsfristen for programmet er 24. februar. Utfyllingen av søknaden er første del av mentorprogrammet og blir brukt til å sette sammen adept og mentor, samt avklare innhold i seminarene.

Kvinnelige trenere som ønsker å delta i programmet som adept, kan søke via denne lenken. (Fristen var 24. februar.)

Trenere som ønsker å delta som mentorer i programmet, kan søke via denne lenken.  (Fristen var 24. februar.)

 

Spørsmål angående programmet kan rettes til sportssjef i NBBF Brent Hackman, spørsmål angående utfylling av søknad kan rettes til klubb og utviklingskonsulent i NBBF Ragnhild Riis