Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Invitasjon til Trener 1 for trenere med eliteerfaring 2021
NBBF_trener1-logo.png

Invitasjon til Trener 1 for trenere med eliteerfaring 2021

Nå inviterer vi til trenerkurs for "trenere med minimum fire års spillererfaring fra elitenivå" med påmeldingsfrist mandag 22. mars 2021.

Med et tilpasset kurs for Trener 1 ønsker vi å tilrettelegge en utdanningsløype for trenere med lang spiller- eller trenererfaring på elitenivå.

Kurset legger til grunn høy realkompetanse på det basketfaglige innhold, og har for det meste fokus på fellesidrettslige og pedagogiske emner. Med bestått kurs vil deltakerne bli godkjent i NBBFs trenerløype og få kompetansen "Trener 1". Deltakerene vil også få muligheten til å kunne gå direkte videre på Trener 2 som arrangeres senere i år.

Kurset arrangeres 17.-18. april 2021 og vil bli gjennomført digitalt. 

Krav til deltakelse forutsetter i all hovedsak at treneren er minimum 25 år gammel og har minimum 4 års erfaring som spiller på senior elitenivå eller annen nasjonal serie som holder samme sportslige nivå som norsk eliteserie.

Se invitasjon og kurshefte for mer informasjon.

Påmelding gjøre til kevin.juhl-thomsen@basket.no. Legg ved spiller/trener CV. Påmeldingsfrist er mandag 22. mars 2021.

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.