Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Det Store Klubbmøtet
DSK 21.png

Det Store Klubbmøtet

4. - 5. september samles ressurspersoner fra klubbene til erfaringsutveksling, nettverksbygging og relevante foredrag knyttet til klubbdrift.

Det Store Klubbmøtet 2021 blir arrangert på Idrettens Hus Ullevål Stadion 4.- 5. september. Norges Basketballforbund ønsker ressurspersoner i klubb, regioner og forbund, velkommen til samlingen. Vi ønsker at samtlige klubber er representert for å sikre gode erfaringsutvekslinger, dialoger og muligheter for nettverksbygging klubbene imellom. 

 

DSK 2021 har fokus på å skape trygge arenaer for våre utøvere og  rekruttering og ivaretagelse av frivillige i klubb. Dette vil bidra til bærekraftig klubbdrift og rekruttering og utvikling av utøvere. Verdiarbeid, mangfold og inkludering vil være gjennomgående temaer under samlingen. Dette er viktige emner som danner grunnlaget for å lykkes med rekruttering i klubb. 

 

Det vil være foredragsholdere fra Norges Idrettsforbund, Redd Barna, Skeiv Kunnskap, Nesodden Bobcats og Norges Basketballforbund.

 

Velkommen til årest DSK! 

 

Agenda for årets DSK finner du her

Påmelding til DSK 2021 gjøres via denne lenken. 

For praktisk informasjon, se egen side for Det Store Klubbmøtet på Basket.no