Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / Jenteløftet - Region Vest
RV Jenteløft.png

Jenteløftet - Region Vest

Nå kan din klubb søke om å delta i prosjektet som skal sikre flere jentelag i seriespill neste sesong.

NBBF Region Vest har de siste årene hatt økende utfordring med å gi et godt tilbud i seriespill på jentesiden i aldersbestemte klasser. På regionstinget 9. mai 2019 ble det vedtatt at kr. 100.000 skulle settes av til rekruttering av jenter i regionen. NBBF starter i region vest et to-delt prosjekt for Bergensregionen. 

Målet for prosjektet er å styrke og skape vekst på jentesiden i Region Vest, noe som vil gi flere lag påmeldt til serien i sesongen 2020/2021. Vi vil fokusere på aldersgruppen 2007 og 2008, og gi klubbene et insentiv og en plan for å drive rekruttering i skolen i sitt nærmiljø. 

Prosjektet er to-delt, hvor ene delen innebærer opprettelse av et lag i klubb, og andre delen er gjennomførelsen av et arrangement for og av jenter i Bergen. Klubber kan søke om å delta på en eller begge delene.

Les mer om prosjektet og hvordan du søker på egen prosjektside: LENKE

 

Fristen for å søke om å delta i prosjektet er 24. november.