Norges Basketballforbund / Om NBBF / Prosjekter / Jenteløftet Rogaland

Jenteløftet Rogaland

Jenteløftet Rogaland er et prosjekt som har som mål å styrke og skape vekst på jentesiden i Rogaland, noe som vil gi flere lag påmeldt til seriespill sesongen 2023/2024.

RV Jenteløft.png

Prosjektet fokuserer på aldersgruppen 2009-2013, og vil gi klubbene et insentiv og en fremgangsmåte for å drive rekruttering i skolen i sitt nærmiljø. Gjennom treninger i klubb, og et felles jentearrangement for og av jenter, får de nye basketballspillerne tilhørighet, mestringsglede og samhold.

Prosjektet er to-delt; treninger i egen klubb og et jentearrangement for alle klubbene som deltar.

Klubbene kan søke om inntil kr. 10.000, - til jenterekrutteringsprosjekt i sin klubb, og/eller støtte til jentearrangementet for alle jentelag i aldersgruppen i Rogaland inntil kr. 15.000, -. Klubbene oppfordres til å samarbeide om jentearrangementet, men en enkelt klubb kan også søke.

Aktiviteten i klubb skal være startet innen utgangen av februar.

Dokumenter

 

Organisering

Prosjektgruppen er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, mens styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet, herunder tildeling og øvrige beslutninger av overordnet/strategisk karakter. 

Prosjektgruppen består av:
Prosjektleder: Henriette Goksøyr, epost: henriette@basket.no
 
Prosjektet styres av en styringsgruppe bestående av:
  • Lene Instebø (Daglig leder, NBBF Region Vest)
  • Ellinor Nesbø Sælensminde (Driftskonsulent Region Vest)
  • Henriette Goksøyr (Utviklingskonsulent Region Vest)

 

HER KAN DU SØKE OM Å DELTA I PROSJEKTET.

Søknadsfrist er 15. januar 2023.

Kontaktperson:

Henriette Goksøyr
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest