Norges Basketballforbund / Om NBBF / Prosjekter / Jenteløftet Region Vest
RV Jenteløft.png

Jenteløftet Region Vest

Jenteløftet Vest er et prosjekt som har som mål å styrke og skape vekst på jentesiden i Region Vest, noe som vil gi flere lag påmeldt til seriespill sesongen 2020/2021. Prosjektet fokuserer på aldersgruppen 2007 og 2008, og vil gi klubbene et insentiv og en fremgangsmåte for å drive rekruttering i skolen i sitt nærmiljø. Gjennom treninger i klubb, og et felles jentearrangement for og av jenter, får de nye basketballspillerne tilhørighet, mestringsglede og samhold. Klubbene kan søke om inntil 10.000, - til jenterekrutteringsprosjekt i sin klubb, og/eller støtte til jentearrangement for alle jentelag i aldersgruppen i regionen. Klubbene oppfordres til å samarbeide om jentearrangementet, men en enkelt klubb kan også søke.

 

Dokumenter

 

Organisering

Prosjektgruppen er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, mens styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet, herunder tildeling og øvrige beslutninger av overordnet/strategisk karakter. 

Prosjektgruppen består av:
Prosjektleder: Henriette Goksøyr, epost: henriette@basket.no
Prosjektmedarbeider: Ingvild Sanford, epost: sofienorge41@hotmail.com
 
Prosjektet styres av en styringsgruppe bestående av:
  • Silje Særheim (Generalsekretær, NBBF)
  • Espen A. Johansen (Organisasjonssjef, NBBF)
  • Ragnhild Riis (Klubb- og utviklingskonsulent, NBBF)
  • Lene Instebø (Daglig leder, NBBF Region Vest)

 

Kontaktperson:

Henriette Goksøyr
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest