Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / EB-fondet bidrar til aktivitet!
EBF toppsidebilde basket.no-01.png
Aktiviteten som får bidrag fra EasyBasket-fondet er godt i gang.

EB-fondet bidrar til aktivitet!

De fem EB-fond prosjektene er godt i gang med sin basketballaktivitet.

Våren 2019 ble EasyBasket-fondet opprettet av NBBF som en tilskuddsordning til klubber som har gode aktiviteter eller prosjekter rettet mot EasyBasket-segmentet. Forbundet mottok 24 søknader for sesongen 2019/2020 og fem klubber ble tildelt totalt 200 000 kr til prosjektene. De fem prosjektene er:

  • FBBK Basketskolen - Fredrikstad Basketballklubb
  • EasyBasket-løftet Drammen - Drammen Rivers
  • Pirater på skolen - Kristiansand Pirates
  • Basketgøy - Nesodden Basketballklubb
  • EBC skoleprosjekt - Ulriken Eagles 
EasyBasket-fondet (EBF) er rettet mot kompetanseutvikling og rekruttering innenfor EasyBasket. Sesongens utvalgte prosjekter følger forbundets kompetansekrav til prosjekter tildelt midler fra NBBF og bruker trenere med godkjent EasyBasket kompetanse i sin aktivitet. 
 
Klubbene rapporterer om stor interesse for basketballaktivitet i sitt nærmiljø og hos sine tilhørende skoler. Totalt har EBF denne høsten bidratt til 23 basketballøkter i uken gjennom disse fem prosjektene. På bakgrunn av stor interesse i de ulike lokalmiljøene, ser flere av klubbene på muligheten for å øke tilbudet allerede denne sesongen. Totalt sett har prosjektene blitt tatt godt imot og interessen for deltakelse er stor.  
 
Prosjektenes utfordringer er i hovedsak tilgang på hall/gymsal for å kunne ta imot alle barna som ønsker å delta i EasyBasketaktiviteten. Klubbene nevner at samarbeidet med skolene er som oftest positivt, men at det kan til tider kreve mye oppfølging spesielt i forhold til kommunikasjonen videre ut til barnas foresatte. Det blir også nevnt at det er en utfordring å finne voksne kompetente trenere til å lede SFO basketballaktivitet på dagtid, men tilsynelatende klarer prosjektene allikevel å ha to godkjente trenere per parti.  Til tross for noen utfordringer så er alle fem prosjektene godt i gang og utvikles kontinuerlig ut fra de mulighetene og/eller utfordringene som dukker opp. 

Her er noen utdrag fra prosjektenes rapporter:
 
EBC Skoleprosjektet
"Prosjektet har vært veldig populært og vi ser at vi når dem som ikke er med i organiserte aktiviteter" 
"Høy basketaktivitet på skolene"
"Ulriken blir kontaktet ukentlig av nye barn som ønsker å spille basket"
 
FBBK Basketskolen
"Vi har så langt fokusert på å etablere et morsomt og åpent opplegg for basketball. Vi lykkes og har kun få problemer. Fremover ser vi på turneringer og EB-kvelden. De som prøver seg blir."
 
Basketgøy
"Vi har per i dag registrert 72 barn som deltakere på Basketgøyprosjektet"
"Våre to Peace Players-trenere Viktor og Melisa fra Kypros har ellers et koordinerings- og utviklingsansvar for de unge trenerne og de utvikler også opplegget for SFO-treningene sammen med ungdommene"
"Etter jul utvides tilbudet med til sammen fire Basketgøysamlinger, der alle samles"
 
Pirater på skolen
"Aktivitet på en skole en time i uken, men skolen er nå interessert i å ha det to dager. I alle fall ikke mangel på trenere, men heller skoler. Trenerne er klare til å starte opp."
"Vurderer skolecup-basert prosjekt hvor skolene inviteres med sine skolelag og spiller mot andre skoler"
 
EasyBasket-løftet Drammen
"Alle grupper med EB-basket har fått mange nye"
"7 treningspartier i uken og tilbud om åpen hall et par ganger hver måned, der har vi lagt det opp slik at de yngste har egen tid, så at de skal være trygge og få den plassen de trenger"
 
NBBF ønsker klubbene lykke til videre med sine prosjekter og vi gleder oss til å følge de fremover.