Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Nyheter klubbutvikling / Tid for gjennomføring av årsmøtet
Dommerklubb.jpg

Tid for gjennomføring av årsmøtet

Årsmøtet er medlemmenes møte hvor de kan bestemme hva som skal skje i klubben det neste året. Nytt av året er at digitale årsmøter er tillatt. Det er ingen utsatt frist for årsmøtegjennomføring og det er kommet ny lovnorm for idrettslag.

Årsmøtet i idrettslaget kan gjennomføres digitalt eller fysisk, alt etter hva medlemmene ønsker og hva gjeldene smittevernbestemmelser tillater. 

Årsmøtet må gjennomføres innen utgangen av mars 2022

 

Idrettskretsene tilbyr gratis "Kurs i hvordan gjennomføre digitale årsmøter" og de er åpne for idrettslag i hele landet. Se mer info hos din idrettskrets

Les mer om gjennomføring av årsmøte på basket.no - klubbguide under Ledelse eller på idrettsforbundet - klubbguide. Her finner du forslag til innkalling, forslagsskjema, sakliste og oversikt over hvordan man gjennomfører et årsmøtet steg for steg. 

 

Ny lovnorm for idrettslag

Fra 1. januar 2022 er det innført ny lovnorm for idrettslag. Endringer i tråd med lovnormen kan vedtas av styret. Andre endringer må vedtas av årsmøtet. Oppdatert lov må bekjentgjøres overfor medlemmene. Verdt å merke seg er følgende:

  • Valgkomiteens sammensetning er endret til å skulle bestå av leder, minst ett medlem og minst ett varamedlem.
  • Kontrollutvalgets sammensetning er endret til leder, minst ett medlem og valgfritt antall varamedlemmer (altså ikke lengre krav om at idrettslaget må ha varamedlem til kontrollutvalget).
  • Idrettslaget skal på årsmøtet vedta en økonomisk beretning, denne er i tillegg til eller innarbeidet i årsberetningen.

Mer informasjon om lovnormene finner du på idrettsforbundet.no her.

 

Samordnet rapportering

Samordnet rapportering åpner 1. april. Her skal medlemstall og aktivitetstall pr. 31. desember 2021 rapporteres inn sammen med organisasjonsdata. Fristen for dette er 31. april. Informasjon om samordnet rapportering blir publisert 1. april på basket.no.

 

Medlemssystem

Alle idrettslag skal benytte et medlemssystem som har en godkjent integrasjonsavtale med Idrettsforbundet. Dette systemet skal benyttes til å fakturere medlemskontingent og eventuelle aktivitetsavgifter. Dette er nå et ufraviklig krav. Les mer om valg av medlemssystem på Idrettsforbundets sider.

 

Spørsmål om gjennomføring av årsmøte, medlemssystemer, samordnet rapportering eller klubbdrift generelt, kan rettes til Ragnhild Riis i forbundet eller din idrettskrets.