DLK 2023.png

Det Lille Klubbmøtet 2023

Det Lille Klubbmøtet (DLK) blir arrangert 25. januar kl. 18.00 – 21.00. Møtet blir avholdt via Teams. De viktigste temaene blir rasisme og frivillighet i klubb. DLK markerer også oppstarten av prosjektet Basket = Mangfold.

DLK er en av årets viktigste møteplasser i norsk basketball og en sentral arena for gode diskusjoner og godt faglig påfyll. Til årets DLK har vi fått med oss noen av norsk baskets fremste ambassadører. 

 

Til å prate om utfordringene med frivilligheten i norsk idrett, kommer Marcela og Luna Bustos. 
 
Marco Elsafadi vil prate om at det finnes rasisme i norsk basketball, og hva som kan gjøres for å forbedre inkludering i norsk idrett generelt, og basketball spesielt. 
 
DLK vil også markere starten av kurset Basket = Mangfold. 
 
NBBF ønsker å være best på mangfold og inkludering. I den sammenheng har vi startet et prosjekt som heter Basket=Mangfold som er støttet av Bufdir og FIBA. Kursets hovedmål er å skape felles forståelse og felles språk i vår idrett. 

 

Kurset skaper bevissthet rundt temaene og gjør klubbene enda bedre til å øke andelen med minoritetsbakgrunn på banen og der avgjørelser tas. Vi ønsker at våre klubber skal være en arena der også personer med minoritetsbakgrunn ønsker å være lagledere, trenere, dommere, unge ledere og styremedlemmer på alle nivåer i organisasjonen.  
 
Vi tror at hvis vi får enda flere ledere og ressurspersoner som utøverne kan kjenne seg igjen i, får vi økt rekruttering og utøvere som blir lengre i idretten, samt at menneskene rundt utøverne også i større grad vil oppleve tilhørighet til idrettsfamilien. 
 
Det er gratis å delta på DLK. Påmeldingslenke finner du her! Påmeldte deltakere mottar lenke til DLK på epost. 

Mer informasjon om Basket=Mangfold finner du her.