Norges Basketballforbund / For deg / Trener / Nyheter trener / Informasjon om kurs og utdanning
FAQ.jpg

Informasjon om kurs og utdanning

I denne saken har vi forsøkt å samle svar på alle de spørsmål som vi mottar angående kurs og utdanning. Målet er at informasjonen skal være så tilgjengelig som mulig.

Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål i listen under, så kan du sende en e-post til Kevin Juhl-Thomsen som vil svare deg og samtidig oppdatere FAQ.

Tusen takk for hjelpen med å kvalitetssikre listen. 

 

Hvor finner jeg aktive kurs?

Alle aktive og registrerte kurs i regi av Norges Basketballforbund finner du i kursoversikten

 

Hvorfor finner jeg ikke det riktige kurs i kursoversikten?

Kursoversikten inneholder alle registrerte kurs et år frem i tid. Hvis kurset ikke finnes i oversikten, så er det ikke korrekt registrert eller finnes ikke. Ta direkte kontakt til kursansvarlig i din region eller NBBF sentralt. 

 

Jeg finner ikke kurs i kursoversikten, men klubben har deltagere som vi ønsker å sende på kurs?

Hvis klubben ønsker å være arrangør for et eget kurs, så kan dette avtales direkte med kursansvarlig i region. Kontaktinfo til kursansvarlig i region finner dere på den respektive region sin side. 

 

Hvordan finner jeg ut hvilken kompetanse jeg er registrert med?

Du finner mye informasjon om din egen status på MinIdrett. Her finner du også en oversikt over godkjente kompetanser. Hvis du mener at informasjonen på MinIdrett er feil, så ta kontakt til Kevin Juhl-Thomsen. 

 

Hva betyr "trenerlisens"?

Trenerlisens er egentlig et misvisende begrep, da det ikke er snakk om en lisens, men derimot en "sertifisering av aktiv trenernivå". Du kan lese mer om trenerlisens på siden trenerlisens. På baskettinget 2022 ble det besluttet å endre navn til trenersertifisering.

 

Skal man løse lisens som trener?

Nei. Det er ikke et krav, men det er en mulighet. Trenere som ikke samtidig er aktive spillere kan løse den lisens som heter:

  • Dommere og trenere (alle alderstrinn): For dommere og trenere som ikke er spiller i tillegg kr. 250,-

Mer info om lisens finner du på siden spillerlisens

 

Hva er trenerattesten?

Trenerattesten er et kort e-kurs som alle trenere i norks idrett er pålagt å gjennomføre. Kravet gjelder alle som ivaretar barn og ungdom i trenings- og kampsituasjoner (dvs både hovedtrener, hjelpetrenere og eventuelle lagforeldre og andre som stiller opp på trening og kamp). Trenerattesten er gjort obligatorisk fra Norges Idrettsforbund. 

Mer info om trenerattesten finner du på idrettsforbundets temasider om trenerattesten 

 

Feil e-post adresse, endring i e-post, pappa/mamma som mottar e-post, osv

Vi bruker offisiell kontaktinformasjon som ligger på deltagers profil i MinIdrett. Denne info styrer deltager selv via "Min Profil" i MinIdrett. 

 

Hvor finner klubb kvittering for betalt kursavgift i Idrettskurs?

NIF IT (06.07.22): Kvittering i Idrettskurs er nå lansert. Det er som tidligere nevnt, et "minste brukbart produkt", og muligens en noe midlertidig løsning. Se brukerveiledning her:
https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettskurs/brukerveiledninger/kvittering-for-betalt-kurs/

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.