Dommerkomiteen (DK) sikrer at vi alltid har oppdaterte spilleregler i en norsk versjon tilgjengelig på basket.no
Dommerkomiteen (DK) sikrer at vi alltid har oppdaterte spilleregler i en norsk versjon tilgjengelig på basket.no

Oppdatering av spilleregler og tolkninger

Nå har vi oppdatert spilleregler og tolkninger (Juni 2023)

Vet du, at du alltid finner de sist oppdaterte spilleregler på norsk og engelsk, samt tolkningene fra FIBA på engelsk og de norske tolkninger fra DK på denne siden:

https://www.basket.no/for-deg/for-deg---dommer/spilleregler/