Oppstartsguide

3MOT3 basketball er en offisiell gren i norsk idrett. Bruk oppstartsguiden for å komme i gang med 3MOT3 i din klubb!

3MOT3 basketball ble tatt opp som idrettsgren av Norges Idrettsforbund i 2019. Det betyr at norske basketklubber kan drive sin virksomhet og aktivitet rundt 3MOT3 på lik linje som ordinær 5v5 basketball. Norges Basketballforbund har utarbeidet en oppstartsguide som enkelt forklarer hvordan din klubb kan komme i gang!

 

 

MEDLEMSREGISTRERING

Medlemsregistrering skjer via samordnet rapportering hvert år. Utøvere som er aktiv i 3MOT3 basketball og 5v5 teller som medlemmer hver for seg - det betyr at utøvere som er registrert i begge teller to (2) ganger. Se oppstartguiden for mer informasjon om hvilke krav som stilles for å kunne registrere 3MOT3 medlemmer i din klubb.

 

SPILLERPROFIL

Spillere oppretter enkelt sin profil på egenhånd på play.fiba3x3.com

 

LISENSORDNINGEN

I forbindelse med skaleringen av 3MOT3-aktiviteten i norsk basket innføres det lisenser for 3MOT3 basketball. Lisensen kan innløses i kombinasjon med 5v5 lisens dersom utøveren er aktiv i begge grener. Forbundsstyret har vedtatt lisenssatsene for kombinasjonslisens for 5v5 og 3MOT3 med et tillegg på 150,- på eksisterende 5v5 lisens. Dette gjelder alle fra U14 til senior.

  • 5v5 og 3MOT3 senior påbygning 150,-
  • 5v5 og 3MOT3 U14- U19 påbygning 150,-

Egne satser for de som kun ønsker å spille 3MOT3 behandles av forbundsstyret i oktober.