Invitasjon U19 NM

Norges Basketballforbund vil med dette ønske samtlige klubber velkommen til U19 NM 2019.
Frist for å melde seg på er torsdag 31. oktober 2019 kl. 1600.

Turneringen er åpen for alle klubber tilsluttet NBBF. Det spilles i en klasse for gutter og en for jenter.
Spillerne må ikke være født før 1. januar 2001.

Vi oppfordrer alle klubber til å prioritere U19NM og stille opp med det beste de har av yngre spillere.


U19NM spilles med inntil 12 lag (av hvert kjønn) i nasjonal finale. Er det flere påmeldte lag enn plasser spilles det en kvalifisering for å avgjøre hvem som tar seg til sluttspillet. Det vil eventuelt gjennomføres en kvalifisering i Oslo/Bærum og en i Bergen helgen 13.-15. desember 2019. NBBF setter opp kampoppsettet for disse kvalifiseringene.

U19NM spilles helgen 24.-26. april 2020 i Bærum, med Sandvika som teknisk arrangør.
Lagene må påregne at de første kampene starter kl. 1500 fredag 24. april.

Deltakeravgift er satt til kr. 2500,- per lag for kvalifiseringen og ytterligere kr. 3000 (faktureres i januar 2020) for de som avanserer til sluttspillhelgen. Deltakeravgiften betales inn til bankgironr 5134 06 05091. Dette dekker deltakelse, og alle dommerkostnader.
NB! Hvis det ikke blir gjennomført kvalifisering vil lag som går direkte til sluttspillhelgen bli etterfakturert kr. 500 slik at totalsummen blir på kr. 3000,-

NB! Det vil, i henhold til tingvedtak, gjennomføres reisefordeling blant de deltagende lagene både ifm kvalifiseringsrunden og sluttspillhelgen i U19 NM. Alle lagenes reisekostnader legges inn i en felles kasse og deles på antall deltakende lag. Da kommer man fram til et reisegjennomsnitt. Har man mer kostnader enn dette får man differansen igjen, og har man mindre kostnader må man betale differansen inn til reisekassen. NB! Dokumentasjon skal innsendes til NBBF senest en uke etter avsluttet turnering.

Prinsippene som benyttes for reisefordelingen:
- Kun max 10 spillere + 1 coach regnes inn i fordelingen
- Kun hovedreise dekkes dvs. overnatting og lokalreise i Bergen/Oslo eller i hjemby regnes ikke inn
- Reisekostnadene må kunne dokumenteres. Har man reist med færre spillere avkortes beløpet som legges inn i fordelingen.
Eks: Reiser et lag med 9 reisende: 12000/11x9 = 9818 som legges inn i reisefordelingen.

Det er utregnet følgende maxpriser på reiser som kan meldes inn til reisekassen:
- Trondheim-Bergen kr. 14 000,-
- Tromsø-Bergen kr. 20 000,-
- Trondheim-Oslo kr. 12 000
- Tromsø- Oslo kr. 16 000
- Stavanger-Bergen kr. 12 000
- Haugesund-Bergen kr. 5000
- Kristiansand-Oslo kr. 12 000
- Oslo-Bergen kr. 12 000
 
 
Trenerlisens
Minner om krav til trenerlisens som innføres i perioden 2016-2020 og for sesongen 2019-20 setter krav til hovedtrenere i U19NM.

For å være Lagleder (stå oppført som lagleder på kampskjema) i U19NM er det krav til gyldig trenerlisens for minimum Trener 2 nivå. Trenere som ikke har gyldig trenerlisens vil ikke kunne stå oppført som hovedtrener på kampskjema . Dette innebærer at de kan sitte på benk som en lagbenkfunksjonær, og således ikke har samme rettigheter som en hovedtrener.
 

Påmelding:
Påmelding til U19NM må være Norges Basketballforbund i hende senest torsdag 31. oktober 2019 kl. 1600.

Påmelding skal inneholde:
- Navn på klubb
- Hvilken turnering dere deltar i (U19 Jenter/U19 gutter)
- Navn kontaktperson
- Kontaktpersons epost
- Kontaktpersons mob
- Navn på trener
- Kopi av kvittering betalt påmeldingsavgift. Påmelding betales inn til: 5134 06 05091.
Lag som ikke overholder påmeldingsfristen kan ikke regne med å få delta.

Påmeldingen sendes til martin.wroblewski@basket.no innen frist.

NB! Påmeldingen kan ikke trekkes uten at det vil medføre økonomiske konsekvenser.


Eventuelle spørsmål vedrørende U19NM kan rettes til NBBFs kontor ved Martin Wroblewski; martin.wroblewski@basket.no, 95232141 mob.