Invitasjon U16 NM

Norges Basketballforbund vil med dette ønske samtlige klubber velkommen til U16 NM 2020.
Frist for å melde seg på er torsdag 31. oktober kl. 1600.

Turneringen er åpen for alle klubber tilsluttet NBBF. Det spilles i en klasse for gutter og en for jenter. Spillerne må ikke være født før 1. januar 2004.
Vi oppfordrer alle klubber til å prioritere U16 NM og stille opp med det beste de har av yngre spillere.

U16NM spilles med inntil 12 lag (av hvert kjønn) i nasjonal finale. Alle regionene får minst 1 plass inn i sluttspillet. I tillegg fordeles de syv siste plassene avhengig av størrelse på regionene med tanke på antall påmeldte lag. Er det flere påmeldte lag enn plasser spilles det en kvalifisering for å avgjøre hvem som tar seg til sluttspillet.
Kvalifiseringene gjennomføres helgen 13.-15 desember 2018 (Bergen, Oslo, Trondheim).
NBBF setter opp hvordan disse kvalifiseringene spilles.

U16 NM spilles helgen 01-03. mai 2020 I Bergen med Ulriken som teknisk arrangør.
Lagene må påregne at de første kampene starter fra kl. 1500 fredag 1. mai.

Deltakeravgift er satt til kr. 2500,- per lag for kvalifiseringen og ytterligere kr. 3000 (faktureres i januar 2020) for de som avanserer til sluttspillhelgen. Deltakeravgiften betales inn til bankgironr 5134 06 05091. Dette dekker deltakelse, og alle dommerkostnader.
NB! Hvis det ikke blir gjennomført kvalifisering vil lag som går direkte til sluttspillhelgen bli etterfakturert kr. 500 slik at totalsummen blir på kr. 3000,-

NB! Det vil, i henhold til tingvedtak, gjennomføres reisefordeling blant de deltagende lagene både ifm kvalifiseringsrunden og sluttspillhelgen i U16 NM. Alle lagenes reisekostnader legges inn i en felles kasse og deles på antall deltakende lag. Da kommer man fram til et reisegjennomsnitt. Har man mer kostnader enn dette får man differansen igjen, og har man mindre kostnader må man betale differansen inn til reisekassen. NB! Dokumentasjon skal innsendes til NBBF senest en uke etter avsluttet turnering.

Prinsippene som benyttes for reisefordelingen:
- Kun max 10 spillere + 1 coach regnes inn i fordelingen
- Kun hovedreise dekkes dvs. overnatting og lokalreise i Bergen/Oslo eller i hjemby regnes ikke inn
- Reisekostnadene må kunne dokumenteres. Har man reist med færre spillere avkortes beløpet som legges inn i fordelingen.
Eks: Reiser et lag med 9 reisende: 12000/11x9 = 9818 som legges inn i reisefordelingen.

Det er utregnet følgende maxpriser på reiser som kan meldes inn til reisekassen:
- Trondheim-Bergen kr. 14 000,-
- Tromsø-Bergen kr. 20 000,-
- Trondheim-Oslo kr. 12 000
- Tromsø- Oslo kr. 16 000
- Stavanger-Bergen kr. 12 000
- Haugesund-Bergen kr. 5000
- Kristiansand-Oslo kr. 12 000
- Oslo-Bergen kr. 12 000

Trenerlisens:
Minner om krav til trenerlisens som innføres i perioden 2016-2020 og for sesongen 2019/2020 setter krav til hovedtrenere i U16NM.

For å være Lagleder (stå oppført som lagleder på kampskjema) i U16NM er det krav til gyldig trenerlisens for minimum Trener 1 nivå. Trenere som ikke har gyldig trenerlisens vil ikke kunne stå oppført på kampskjema. Dette innebærer at de kan sitte på benk som en lagbenkfunksjonær, og således har ikke ha samme rettigheter som lagleder har.
 
For informasjon om trenerlisens se basket.no: https://basket.klubb.nif.no/Sider/For%20deg%20-%20trener%20-%20Trenerlisens.aspx

Påmelding:

Påmelding til U16NM må være Norges Basketballforbund i hende senest 31. oktober kl. 1600.

Påmelding skal inneholde:
- Navn på klubb
- Hvilken turnering dere deltar i (U16 Jenter/U16 gutter)
- Navn kontaktperson
- Kontaktpersons epost
- Kontaktpersons mob
- Navn på trener.
- Kopi av kvittering betalt påmeldingsavgift. Påmelding betales inn til: 5134 06 05091
Lag som ikke overholder påmeldingsfristen kan ikke regne med å få delta.

Påmeldingen sendes til martin.wroblewski@basket.no innen frist.

NB! Påmeldingen kan ikke trekkes uten at det vil medføre økonomiske konsekvenser.


Eventuelle spørsmål vedrørende U16NM kan rettes til NBBFs kontor ved Martin Wroblewski; martin.wroblewski@basket.no, 95232141 mob.