Overganger

Her finner dere alle godkjente overganger gjennomført i idrettens databaser.

Overganger fra en region til en annen og der klubber i nasjonale serier er involverte gjennomføres via NBBF sentraladministrasjon. Overganger internt i Region Øst, Midt og Vest håndteres av regionene selv. Ser dere ikke overgangen i nedenstående liste ta kontakt med region/sentraladministrasjon.

Her finner dere korrekt overgangsskjema:
- NBBF (Nasjonale serier, mellom regioner og Region Nord/Sør)
- Region Øst
- Region Vest
- Region Midt

NB! Dere kan sortere i nedenstående liste ved å trykke på overskriftene. Listen viser kun godkjente overganger i 2020 og ikke overganger som er under behandling. Ta kontakt med region/forbundsadministrasjon for hjelp med status på en ikke allerede gjennomført og godkjent overgang.