Utviklingshelg 31.10-1.11

31
okt
(sted kommer)
kl. 08:00

Program kommer, men hold av helgen. Målet er å skape en arena for å snakke om klubbutvikling, bedre prosesser, økt rekruttering, styrearbeid, sportlig plan på regions- og klubbnivå. Dagene blir et samarbeid mellom Region Sør, klubbene i regionen og NBBF sentralt. Dagene vil bli lagt opp som tematiserte workshop, innlegg til diskusjon og konkrete case. Programmet blir relevant for ALLE som interesserer seg for basket i Region Sør... spillere, klubbstyre, foreldre, dommere, trenere, publikum, tidligere spillere, mm