Norges Basketballforbund / Regioner / Region Sør / Kalender Region Sør / Barn og unge med ulike tilretteleggingsbehov. Lyngdal
bilde 1.jpg
Foto: Eirik Førde.

Barn og unge med ulike tilretteleggingsbehov. Lyngdal

23
nov
Rosfjord Strandhotel - Lyngdal
kl. 18:00

- Hva gjør du som trener når Levi henger i ribbeveggen, mens de andre er i gang med instruert aktivitet? - Hvordan håndterer du det om Vilde sliter med det sosiale samspillet i laget?

Målgruppe: Alle som trener barn og unge i idrettslag

Dato: Mandag 23.november

Tidspunkt: kl.18 -20

Frammøtested: Rosfjord Strandhotel

Påmeldingsfrist: En uke før  (maks 30 deltakere)

Påmelding: https://minidrett.nif.no/Event#4275292-010      

Gratis deltakelse

Av hensyn til smittevern vil det bli tatt en endelig vurdering på om møtet kan gjennomføres fysisk, eller om det må gjennomføres ved hjelp av Microsoft Teams. Deltakere som melder seg på vil få beskjed om dette og eventuelt tilsendt en link til møtet.

Målet med temamøtet:

Alle barn og unge har tilretteleggingsbehov. De fleste krever tilrettelegging ved enkle grep og klarer dette selv. Andre har tilretteleggingsbehov som kan knyttes opp mot en diagnose, og får hjelp av fagpersoner med denne tilretteleggingen. I idretten er det også behov for tilrettelegging inn i ordinær aktivitet. Målet med kurset er å formidle kunnskap og kompetanse på feltet, slik at dere blir tryggere i deres arbeid med og i møte med tilretteleggingsbehov.

Agenda:

  • Hva innebefatter «barn og unge med ulike tilretteleggingsbehov?
  • Litt informasjon om enkelt diagnoser
  • Idrettens rolle og viktighet
  • Hvilke hjelpeapparater finnes?
  • Samspillet (trener, foreldre, andre tjenester/støtte ordninger)
  • Erfarings utveksling og spørsmål

Dersom du har ulike problemstillinger du ønsker skal tas opp, er det fint om du sender dette inn til aasekarin.wigemyr@idrettsforbundet.no  på forhånd.

Møteleder:
Karoline Storbukås – rådgiver Agder Idrettskrets

Lurer du på noe, eller har du problemer med påmeldingen – så ta kontakt med Åse Karin Wigemyr – mobilnr. 918 85 160

bilde 2.jpg

Foto: Eirik Førde.