basketiskolen.jpg

Utviklingssamling i Region Sør

Helgen 31. oktober og 1. november arrangeres utviklingssamling i Region Sør, der NBBF møter klubbene og ressurspersoner til workshop og dialog rundt regionens utvikling og visjon.

NBBF sentralt, i samarbeid med Region Sør, inviterer til en utviklingssamling hvor regionens utvikling og visjon er tema. Helgen består av arbeidsprosesser med mål om å resultere i tydelige tiltak mot regionens utviklingspotensial.

Lørdagen jobber vi med regionen som helhet og på søndag tar vi for oss klubbenes rolle sett opp mot regionens utvikling.

 

Agenda lørdag 31. Oktober 2020

  • 13:00 – 17:00 Utviklingsprosess med Region Sør som tema. Inkludert regionens rolle sett opp mot NBBFs utviklingsmål.

 

Agenda søndag 01. November 2020

  • 10:00 - 12:00 Informasjon fra NBBF sentralt
  • 12:00 - 12:30 Lunsj
  • 12:30 – 14:30 Utviklingsprosess med klubbene, med mål om tiltak og konkrete/realistiske handlingsplaner i klubb basert på erfaringer fra miljøet. Klubbene vil selv stå for prioriteringen av tiltak og utarbeidelsen av klubbenes handlingsplaner og klubbene vil få eierskap planene tilpasset egen klubb.

 

Utviklingsprosessene ledes av prosjektleder for regionsutvikling i NBBF Axel Langaker, utviklingskonsulent for NBBF Region Sør Kevin Juhl-Thomsen og klubbutviklingskonsulent i NBBF Ragnhild Riis.

 

På lørdagen ønsker vi at så mange som mulig bidrar til en skikkelig workshop og brainstorm om regionens fremtid. Vi ønsker ressurspersoner fra alle deler av basketball miljøet på Sørlandet velkommen til å bidra. Vi håper å se mange tidligere ressurspersoner fra miljøet, mange av de nåværende ressurspersoner og forhåpentlig en del yngre deltagere som vil være med å påvirke det miljø som skal bli.

På søndagen går vi et skritt videre og prøver å lande ballene som ble kastet opp i luften på lørdagen i faktiske klubbprosesser og handlingsplaner, så her arbeider vi mere spesifikt inn mot klubbene.