Toppbilde basketspiller-01-01.png

Påmelding for 23-24 sesongen er åpen!

Seriepåmeldingen for23-24 er nå åpen!

Vi er godt i gang med forberedelsene til 2023-24.Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin.

Link til brukerveiledning finner du her. Påmeldingen åpner mandag 25.04.2023. Påmeldingsfristen er: 25.05.2023

 

Ta kontakt med Sivert Røseid ved ønske om veiledning i seriepåmeldingen.

 

Økonomiske forpliktelser ved påmelding:

Klubbene vil bli fakturert påmeldingsavgift (1500,-) pr. påmeldte lag til seriespillet.

Trekkes lag innen utgangen av fredag i uke 25 vil klubben ikke faktureres ytterligere (utover påmeldingsavgiften).

Trekkes lag etter utgangen av fredag i uke 25, men før utgangen av fredag i uke 34, vil klubben bli fakturert 50% serieavgift for laget.

Trekkes lag etter fredag i uke 34, men før seriestart, vil klubben bli fakturert 100% serieavgift for laget.

Trekkes lag etter seriestart vil klubben bli fakturert 150% serieavgift for laget.

 

Tvillinglag:

Maksimalt to lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal unngås. Tvillinglag må regne med å kunne spille noen av sine seriekamper i ukedager/treningstid. Klubbene registrerer sine tvillinglag direkte i Turneringsadmin ved påmelding. Administrasjonen sender ut oversikt over tvillinglag til hver klubb for kontroll i etterkant.

Dispensasjoner:

Søknader om dispensasjoner behandles fra og med august