coronabasketstor3.png

Nye koronavettregler for basketball

Nye korona regler for idrett er oppdatert fra NIF, men det er viktig at klubbene avventer oppdatering av koronavettregler fra særforbundet for å vite hva som gjelder for akkurat deg, som utøver og trener. Veileder kommer så fort det er praktisk mulig.

På gårsdagens pressekonferanse åpnet regjeringen opp for ferre restriksjoner i forbindelse med idrett og det vil skje en gradvis oppmykning av korona reglene. 

Det er dog fortsatt veileder fra særforbundene som legger grunnen for de faktiske koronavettregler i de respektive idretter og det er viktig at klubber nå setter seg inn i disse reglene. Samtidig er det ikke sikkert, at de lokale forhold (fasiliteter) åpnes i samme takt, som det gis mulighet for. Det er altså viktig at dere som idrettsledere orienterer dere godt om situasjonen, så vi unngår uhensiktsmessige konsekvenser av de nye reglene. 

Basketballforbundet arbeider på høytrykk for å gjøre klart veileder for basketball og denne vil bli publisert, så fort den er klar.

I mellomtiden... ta vare på deg selv og hverandre. Det blir snart tid til å samles for trening igjen ;-)