basketiskolen.jpg

Lov med trening for de under 20 år

Regjeringen besluttet i går å åpne for all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år på grupper inntil 20 personer, fra 1. juni.

NBBF har i dag oppdatert koronavettreglene for treninger for barn og ungdommer i alderen 0-19 år. Det er foreløpig ingen endringer i koronavettreglene for treninger for utøvere fra 20 år og oppover.

Koronavettregler for barn og ungdom opp til og med 19 år - gjeldende fra 1. juni:

  1. Trening med inntil 20 personer er tillatt, må være samme gruppe over tid.
  2. Ingen restriksjoner på avstand i spillsammenheng.
  3. Ansvarlig klubb må ha en person ansvarlig for aktiviteten.
  4. Utstyret må vaskes. Hendene må vaskes før og etter trening.
  5. Økten skal gjennomføres på en måte som unngår skader.

 

Sportssjef i NBBF, Brent Hackman, oppfordrer samtidig klubbene til å tenke gjennom følgende:

- Klubber som etterhvert gjenopptar aktiviteten vil da ha et større ansvar for sine treninger, for å sørge for at deltakerne holder seg innenfor smitteverntiltakene og rådene fra helsemyndighetene.

- Det er også veldig viktig å styre belastningen på aktiviteten for å unngå skader. Foreldre, trenere og spillere bør sammen se på en langsiktig periodisering frem mot seriestart, der fysisk trening bør være en prioritet. Det bør ikke være mer enn 10% økning i treningsmengde fra periode til periode. Fysisk trening bør fremdeles være en prioritet i sommermånedene.

 

Se også nyhetssak fra Norges Idrettsforbund her.