dom-domstolene.jpg

Interimsstyre region sør

Som følger av at man ikke har fått valgt et styre i Region Sør som kan godkjennes, settes nå Region Sør under administrasjon av NBBF. Et interimstyre bestående av 5 personer utpekt av Generalsekretæren vil nå ivareta Region Sør og tilhørende klubber.

 

Interimstyret vil bestå av Axel Langaker (Assisterende Generalsekretær NBBF), Ragnhild Riis (Organisasjonssjef NBBF), Shiba Ahmadi (Varamedlem Styret NBBF, og primærkontakt Region Sør), Simon Quienteros (Kristiansand Pirates) og Johannes Feenstra (Lauvåsen).

 

NBBFs driftsteam vil, i samarbeid med interimstyret, planlegge og drifte inneværende sesongs aktivitetstilbud. Vi vil om kort tid komme med mer informasjon til klubbene i Region Sør.

 

Henvendelser vedr. drift- og aktivitetstilbud i Region Sør, kan rettes til Sivert Røseid (Utviklingskonsulent Region).

Andre henvendelser vedr. Region Sør, kan rettes til Axel Langaker.

Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær

Nestleder i administrasjonen, regionsansvarlig, leder NBBFs driftsteam, varslingssaker, anlegg, nasjonal 1.divisjon, administrasjon og styrearbeid i Region Øst.

Sivert Røseid
Sivert Røseid
Utviklingskonsulent Region

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdannning, drift, klubbutvikling, NBBFSHOP og Diadoraavtalen.

Holder i kampoppsett, dommeroppsett og EasyBasket i Region Vest i påvente av ansettelse av ny driftskonsulent i regionen.