Årsmøte.jpg

INNKALLING TIL DIGITALT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NBBF REGION SØR

Det innkalles herved til digitalt ekstraordninert årsmøte i NBBF Region Sør

Dato: tirsdag 12.9 kl.20:00  

Sted: TEAMS 

 

Dagsorden:  

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er). 
 3. Velge protokollfører(e). 
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
 5. Godkjenne innkallingen. 
 6. Valg 
  a)Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. b)Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  c)
  Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi regionstyret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

d)Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste 

Regionsting. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 

1.varamedlem, 2.varamedlem osv. 

 

Påmelding sendes til sivert@basket.no   

Påmelding er ønsket snarest mulig. 

Link til det digitale årsmøtet sendes ut til alle påmeldte deltakere. 

 

Innspill til kandidater til valgkomite sendes til interimsstyrets leder, Axel Langaker: axel@basket.no  

 

Følgende kandidater har sagt seg villige til å tre inn som ordinære styremedlemmer i nytt regionstyre: 

 • Jesse L. Krombel (Arendal Titans) 
 • Johannes J. Feenstra (Lauvåsen)