Basketball i nett 2015.jpg

Innkalling, Fortsettende ting - Årsmøte NBBF Region Sør 25.10 19:00

Velkommen til Fortsettende årsmøte region Sør 2023

Møte holdes over teams
25.10 19:00-20:00 
Saksliste:

 

Sak 1. Valg av kontrollutvalg 

- 2 medlemmer

- 1 varamedlem

Sak 2. Valgkomité

- Leder

- 2 Medlemmer

- 1 Varamedlem

 

Det er kun anledning for å diskutere oppsatte saker. Alle andre saker som blir sendt inn til styret vil bli behandlet på første styremøtet etter konsitusjon av nytt styre.

 

Mvh

 

Styret

NBBF Region Sør

v/Linda Soløy Tveit