feenstra fra linkedin.jpg

Dommersamling mandag 9. november utsettes

Med bakgrunn i gårsdagens innstramming av smitteverntiltak og utsikten til, at seriespill for fase 1 sannsynligvis blir utsatt ytterligere, så velger Region Sør å utsette dommersamlingen i neste uke.

Det blir ikke dommersamling mandag 9. november slik det er innkalt til.

Årsaken er, at vi ikke ser at samlingen er "nødvendig", da kamper inntil videre er utsatt. Når vi vet mer om planene for seriespill, så vil vi sette opp ny dato for dommersamlingen. 

Inntil da, kan dere lese opp på de nye regler på www.basketballdommer.com, se video som selvstudium og kontakte dommeransvarlig i regionen, hvis dere har spørsmål. 

Region Sør er igang med å legge opp en ny dommerside på hjemmesiden, så vi bruker tiden frem mot dommersamling til å samle informasjon her. Så kan vi evaluere siden, som ressurs, på samlingen.

 

Dommeransvarlig i Region Sør: 

Johannes Feenstra
Johannes Feenstra
Styremedlem (dommeransvarlig)

Klubb: Lauvåsen IL

Johannes har lang fartstid i basketball på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan, både som trener 2 og forbundsdommer.

Johannes er dommeransvarlig i Region Sør.