Foto: Øystein Mjelde Skipenes
Foto: Øystein Mjelde Skipenes

Velkommen til ny sesong i Region Øst

Vi gleder oss til å komme i gang med det regionale seriespillet i aldersbestemte klasser. Her er viktig info nå ved sesongstart.

 

 

SMITTEVERN 

  • Absolutt alle deltakende aktører plikter å følge smittevernregler gitt av myndigheter, NIF og NBBF. HER finner dere NBBFs smittevernveileder. Denne revideres i starten av hver uke og vil bli oppdatert senest hver tirsdag. 
  • Lokale smittevernregler: Alle kamparrangører plikter å sette seg grundig inn i lokale smittevernregler (din kommune), samt følge disse.   
  • Alle kamparrangører plikter å stille med minst en smittevernansvarlig person. Denne skal kontrollere at nasjonale og lokale smittevernregler følges, og skal ikke ha andre ansvarsområder tilknyttet arrangementet i tillegg.   
  • Det er satt av 15 minutter ekstra tid mellom seriekampene denne sesongen. I denne tiden skal lagene som er ferdige med sin kamp raskt forlate hallen. Arrangør skal rengjøre nødvendig utstyr og anlegg slik at alt er klart til neste kamp. Arrangør avgjør når lagene til neste kamp kan komme inn i hallen. Det er ingen som kan kreve ekstra tid til oppvarming etc. Her er det viktig at tidsskjemaet overholdes så godt som mulig. Vi oppfordrer lagene til å gjøre unna de praktiske forberedelsene ifbm. Live kampskjema mens de venter på å slippe inn i hallen.  
  • Det er 1 meters regelen som gjelder for alle. Viktig at alle opprettholder god avstand til enhver tid (utenom spillere i kamp).  Denne sesongen vil alle arrangement oppleves ulikt fra hall til hall pga. gjeldende smittevernregler i den enkelte kommunen 

 

SERIESPILL 

Sesongen 2020-21 blir uten tvil spesiell. Vi oppfordrer alle aktører til å gå inn i seriespillet med en grunnholdning om at gjennomføring av aktiviteten innenfor trygge smittevernrammer er det som skal prioriteres.  

Spillerlisens for U14-U19 må løses på ordinær måte. Mer info finner dere HER 

 

NB: Kampavvikling:  

  • Så lenge et lag kan stille med 5 friske spillere uten symptomer på Koronavirus skal kamper spilles.  
  • Dersom et lag ikke kan stille med 5 friske spillere uten symptomer på Koronavirus vil laget tape kamper på WO. Beskjed om dette må sendes til motstanderlag og til Region ØST: Akrem.Dagnew@basket.no  
  • Dersom et lag ikke kan stille til kamp pga. at hele laget eller deler av laget er i karantene, vil kamper utsettes til senere i sesongen. Dersom dette ikke er mulig, vil kamper slettes fra kampoppsettet ved sesongslutt og før rangering av lag. Har laget 5 eller flere friske spillere uten symptomer, som ikke er i karantene, skal kamp spilles som opprinnelig berammet.  

 

RANGERING AV LAG ETTER ENDT SESONG 

Alternativ 1: - Ingen kamper er utsatt pga. Koronasituasjonen:  

Lagene rangeres på ordinær måte, jf. gjeldende kampreglement.  

Alternativ 2: - Ved utsatte kamper pga. Koronasituasjonen 

Dersom alle lag i turneringen har spilt 50% eller flere av sine berammede kamper ved sesongslutt, vil rangering av lagene foregå på følgende måte:  

Lagene rangeres etter seiersprosent. Ved fortsatt likhet blant lag vil kampreglementet komme til anvendelse.  

Alternativ 3: - Ved et stort antall utsatt kamper pga. Koronasituasjonen:  

Dersom lag har spilt færre enn 50% av sine berammede kamper ved sesongslutt, vil rangering av lagene foregå på følgende måte:  

Rangering vil ikke bli foretatt og seriemester kan ikke kåres.  

 

DOMMERE 

Region Øst vil etter beste evne forsøke å nominere 2 dommere til alle kamper. Vi ser for oss at Koronasituasjonen vil kunne medføre potensielt større frafall blant dommerne enn under en normalsesong. I situasjoner der vi ikke klarer å nominere 2 dommere til alle kamper, vil vi forsøke å prioritere 2 dommere til de kampene som antatt vil holde høyest nivå.  

Vi oppfordrer alle aktører til å denne sesongen ta ekstra godt vare på dommerne våre. Dette gjelder i første rekke trenere og spillere, men også publikum for øvrig 

 

Dommerbetaling 

Basketballtinget 2020 vedtok at betaling av dommernes kamphonorarer skal utbetales elektronisk. NBBF jobber med å få den elektroniske løsningen via TurneringsAdmin på plass, men denne er ikke fullt operativ til sesongstart. Vi kommer tilbake til oppstart ila høsten.  

Inntil videre skal dommerne betales sine honorarer via VIPPS. Ingen dommere kan kreve kontant betaling.  

 

Live kampskjema for dommere 

Alle dommere må sette seg inn i bruk av Live kampskjema før de skal dømme sine første kamper. Mer informasjon om dette finnes HER. 

 

LIVE KAMPSKJEMA 

For inneværende sesong skal alle seriekamper fra og med U14 og eldre gjennomføres ved bruk av Live kampskjema. Alle arrangører må ha papirskjema tilgjengelig, slik at dette kan brukes som reserveløsning ved behov. (Det er ikke tillatt å gå rett på reserveløsningen uten å forsøke å komme i gang med Live kampskjema først.) Dersom papirskjema benyttes, skal disse sendes til Akrem.Dagnew@basket.no. Resultat fra kampen skal registreres i TA senest kl.24:00 kampdag. 

 

REGISTRERING AV SPILLERE i TURNERINGSADMIN (TA) 

Alle klubber må registrere sine spillere i TA på forhånd.  

Video på dette med veiledning finner du HER

 

OPPLÆRING/TRENING I BRUK AV LIVE KAMPSKJEMA 

Alle klubber må trene på bruk av live kampskjema før de arrangerer sine første hjemmekamper. Her finner dere info:  

  • Husk å ha kampskjema på papir tilgjengelig. Kampskjema på papir finner du HER. 

 

U13 Seriespill 

U13 har eget Kampskjema, som du finner HER. 

Send Kampskjema til Akrem Dagnew:  akrem.dagnew@basket.no

Resultat fra kampen skal registreres i MinBasket senest kl.24:00 kampdag. 

 

Basketballregler

U13 tilpassede regler finner du HER

U14-U15 tilpassede kampregler finner du HER

NBBFs spilleregler finner du HER

 

 

NIF IT Support

NIF IT support kontaktes på mail: support@idrettsforbundet.no

eller telefon: 21 02 90 90

Se vår egen hjemmeside med support, video og veiledning på Livekampskjema HER

 

Administrasjonen i Region Øst

Akrem: Seriespill, Overganger, Dispensasjoner, Dommere rettes til: akrem.dagnew@basket.no

Erika: Kurs, EasyBasket, SPU, Klubbledere og alle øvrige spørsmål rettes til: erika.lundin@basket.no

 

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Dommer- og aktivitetskoordinator - Region Øst

Serieoppsett, omberamminger, overganger, dispensasjoner, dommeroppsett