NBBF Kamp Trener Oppsal.jpg

Våren 2021 i Region Øst

Vi planlegger oppstart for seriespill og EasyBasket 23-24.januar 2021.

Region ØST planlegger nå for at vi kan komme i gang med seriespill og Easybasket arrangement igjen helgen 23.-24.1.21. Det er foreløpig ikke tillatt med kamper i store deler av regionen, så dette er planer som kan endre seg fortløpende. Vi ønsker å gi informasjon om planene nå, slik at klubbene kan forberede seg. I noen klubber kan spillerne trene, mens andre klubber er helt stengt ned.

Region ØST kommer ikke til å kunne ta hensyn til antall treninger lagene har bak seg før vi starter opp med kamper igjen, så vi oppfordrer klubbene til å legge til rette for at spillerne skal kunne forberede seg best mulig under de rådende omstendigheter.

Vårsesongen 2021 vil primært strekke seg fra 23.-24.1 og ut april. Det kan bli aktuelt å forlenge sesongen utover i mai, men vurderinger rundt dette gjøres på et senere tidspunkt. NBBFs Hovedterminliste er styrende for hvilke kamphelger som kan være aktuelle for Region ØST.

Forbundsstyret har gitt tillatelse til at regionene kan legge seriekamper våren 2021 til helger som tradisjonelt skal være kampfrie i regional regi. I praksis vil det være aktuelt å benytte vinterferiehelgene samt andre helger som i terminlisten er satt av til andre arrangementer. Dette kommer vi tilbake til så raskt som mulig på nyåret. Administrasjonen jobber med å beramme kamper og vil publisere kampoppsett for de første helgene tidlig i januar. Følg med på hjemmesiden og i appen «Min Basket» for oppdatert info.

Region ØST kommer tilbake med oppdatert informasjon om seriespillet og Easybasket raskt etter at Oslo Kommune har gitt ny informasjon vedr. koronasituasjonen tidlig i januar.

Senior bredde i Region Øst har samme status som tidligere. Vi vil komme ut med mer informasjon når myndighetene og kommunene har oppdatert sine veiledere knyttet til aktivitet for senior bredde.

Vedrørende treninger for barn, ungdommer og senior henviser vi til NBBFs Koronaveileder og de lokale myndighetene for veiledning og informasjon angående trening.

 

Kontaktpersoner i administrasjonen:

Seriespill: Akrem Dagnew

Easybasket: Erika Lundin

 

Akrem Dagnew
Akrem Dagnew
Dommer- og aktivitetskoordinator - Region Øst

Serieoppsett, omberamminger, overganger, dispensasjoner, dommeroppsett