Basketball i nett 2015.jpg

Treningstidsfordeling Oslo sesongen 2024/2025

Før den kommende sesongen ønsker Region Øst å involvere osloklubbene i fordelingen av treningstid.

Oslo Idrettskrets (OIK) er ansvarlige for å fordele treningstid mellom innendørsidrettene og for den kommende sesongen inviterer vi alle osloklubbene med på innsiden av denne prosessen. Onsdag den 20.mars klokken 19:00 vil det bli avholdt et innledende informasjonsmøte på Teams der regionen redegjør for fordelingsprosessen. Dette møtet er åpent for alle som ønsker å delta, påmelding sendes til mats@basket.no og lenke til Teams-møtet vil bli sendt ut noen dager før.

I april vil førsteutkastet til treningsfordelingen komme, og i den forbindelse inviterer vi til et nytt teams-møte onsdag 17 april klokken 19:00. Her vil vi ta imot synspunkter fra klubbene og sammenfatte en beslutning tilbake til OIK. 

Mats Pedersen
Mats Pedersen
Driftskonsulent Region Øst
Region Øst

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdanning, kommunikasjon og drift.