Fløyte.jpg

Tiltak rundt for sen dommerbetaling

Etter at første seriehelg ble unnagjort i Region Øst har vi blitt gjort oppmerksom på at flere klubber bruker veldig lang tid på å betale dommere.

Dette fører til at administrasjonen bruker mye tid på å kontakte klubber for at dommere skal få betalt. Region Øst kommer derfor fremover til å bøtelegge klubber som ikke overholder betalingsfristen. 

Region Øst viser til Norges Basketballforbunds kampreglement, kapittel 7 (12): 

Betaling av dommere skal gjennomføres kontantløst, i henhold til NBBFs retningslinjer, raskest mulig eller senest 5 virkedager etter at dommer har sendt inn gyldig krav til klubb om dette. 

Her finner dere kampreglementet i sin helhet her.

Dersom ovennevnte frist oversittes, vil din klubb ilegges bot for manglende dommerbetaling. Boten er satt til 1000 kr, ved en eventuell videre mangel på betaling vil boten øke til 2500 kr. 

I Region ØST er dommersituasjonen kritisk, og det er derfor veldig viktig at dommerne mottar sine kamphonorarer i tide. Vi mister dommerne våre, dersom de ikke betales i tide. 

Ber også om at utestående dommerhonorar utbetales pr. omgående.