Finalen 2017.jpg

Søk om støtte til utstyrsmidler

Klubber som har investert i rullestoler, basketballkurver eller 24- sekunders tavle i 2021, kan nå søke om tilskudd gjennom støtte til utstyrsmidler.

Alle idrettslag kan søke om tilskudd til utstyr kjøpt i 2021. Søknadsfristen er 9. mars 2022. Det er 36 millioner kroner fra spillemidlene, overskuddet til Norsk Tipping, som skal fordeles. Dette er en økning på to millioner fra i fjor.

Godkjent utstyr man kan søke om støtte til via Norges Basketballforbund er:

  • Rullestol til rullestolbasket
  • Minibasketkurver
  • Streetbasketkurver
  • Ordinære basketkurver
  • 24-sekunders tavle

Det søkes fra SportsAdmin og søknadsportalen åpnes fra første uken i februar. Fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i aksjeselskaper eller andre sammenslutninger, skal lastes opp i SportsAdmin og legges ved søknaden. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i løpet av april.

Erfaringsmessig er det svært mange som søker siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid.

 

Les mer på idrettsforbundet sine sider her.