NBBF Kristiansand Pirates .jpg

Seriespill vårsesongen 2022

Administrasjonen jobber fortsatt med å få reservert arrangementstid samt organisert seriene for vårsesongen.

Regionen mottar mange henvendelser vedrørende seriespill og ønsker at disse sendes til oss per mail. Vi rekker dessverre ikke å besvare alle telefonhenvendelser som kommer inn. Dette beklager vi.

 

Kontaktperson seriespill

Vi ønsker at klubbene gjør tilgjengelig en kontaktperson som skal være bindeledd mellom klubb og Region ØST i denne prosessen. Dette vil lette kommunikasjonen betraktelig for regionen og samtidig sørge for at viktig informasjon kommer frem til riktige personer. Kontaktperson seriespill meldes inn til Akrem Dagnew snarest.

 

Hengekamper

Alle klubber vil innen utgangen av onsdag 16.02.2022 motta oversikt over hengekamper de må hjelpe til med å beramme.

Klubbene må kontakte motstanderlagene for å forsøke å finne kampdato/tid for disse kampene.

Kampene skal primært berammes til treningstid. Forslag om ny dato og tid sendes så til Akrem Dagnew.

Frist: 07.03.22

Noen hengekamper er avhengig av at pågående serier avsluttes, og vil dermed bli ettersendt til klubbene. 

 

Tid til kampgjennomføring nedjusteres

Tid som settes av til hver kamp vil fra og med mandag 14.02, endres fra 105 minutter til 90 minutter. Nedskaleringen av avsatt tid per kamp gjøres for å få plassert alle kampene. Dette medfører at lag må ha ekstra fokus på å ha klargjort sine kamptropper i Turneringsadmin (TA) før kampstart, slik at sekretariat og Live Kampskjema er klart til oppsatt tid.

 

Regionen ønsker at klubbene gjennomfører følgende:

1. Sender inn en kontaktperson i klubben til Akrem Dagnew på e-post. Kontaktpersonen i klubb er bindeleddet mellom region og klubb i forbindelse med seriespill våren 2022. 

2. Komme med forslag til dato, tid og sted for gjennomføring av klubbens hengekamper (utsatte kamper) innen 7. mars 2022. Må være avklart med motstanderlag.